LuatVietnam

blue-check Điều kiện vay vốn ngân hàng để trả lương mùa dịchEnglish attachment

Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS ngày 8/7/2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất (40 trang)
Posted: 31/8/2021 10:19:51 AM | Latest updated: 8/9/2021 4:38:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5282 | Vietlaw: 525
LuatVietnam

Hướng dẫn này làm rõ điều kiện, hạn mức, lãi suất, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay, hồ sơ vay vốn và quy trình cho vay, giải ngân khoản vay... để doanh nghiệp trả lương theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTgstatus2 .

Theo đó, đối với doanh nghiệp đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc, phải đảm bảo điều kiện: có người lao động (đang đóng BHXH) phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ 1/5/2021 - 31/3/2022 và không có nợ xấu.

Đối với doanh nghiệp đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh, phải đáp ứng một trong hai điều kiện: thuộc nhóm ngành nghề phải đóng cửa mùa dịch trong thời gian từ 1/5/2021 - 31/3/2022; hoặc hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, lưu trú, xuất khẩu lao động. Ngoài ra, phải có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể đề nghị vay vốn một hoặc nhiều lần với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động và có thể đề nghị vay vốn đồng thời cho 02 mục đích trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất (nếu đáp ứng đủ điều kiện).

Các khoản vay này sẽ được áp dụng mức lãi suất 0%/năm, riêng lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm.

Hướng dẫn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung không hướng dẫn tại văn bản này được thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTgstatus2 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 8-Jul-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5282

Tệp đính kèm

enflag pdficon HD6199_08072021NHCS[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vay vốn

blue-check Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay
blue-check Các app cho vay nặng lãi sẽ bị rà soát và gỡ bỏ
blue-check Điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh English attachment
blue-check [Dự thảo] Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp
blue-check Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn đến 2%/năm English attachment
blue-check Điều kiện và hạn mức cho vay vốn đối với trường mầm non dân lập bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân vùng núi English attachment
blue-check HSSV khó khăn sẽ được cho vay đến 10 triệu đồng để mua dụng cụ học trực tuyến
blue-check Điều kiện vay vốn mua dụng cụ học online
blue-check Từ 19/5/2022, học sinh sinh viên nghèo được cho vay ưu đãi đến 4 triệu/tháng
blue-check Thủ tục phê duyệt cho doanh nghiệp nhà nước tự vay nước ngoài (để thực hiện dự án)
blue-check Đã bỏ điều kiện về quyết toán thuế khi xin vay vốn trả lương ngừng việc
blue-check Giai đoạn 2022-2023, DN được hỗ trợ 2% lãi suất khi vay vốn phục hồi SXKD English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế thẩm định khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2022 vẫn 4,8%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước không thể lệnh cho các Công ty tài chính giảm lãi vay do ảnh hưởng dịch
blue-check Giảm 10% lãi suất cho các khoản vay chính sách từ 1/10 - 31/12/2021 English attachment
blue-check Dự thảo Quy chế quản lý các khoản vay ngoại tệ của doanh nghiệp
blue-check Khoản vay bị ảnh hưởng dịch sẽ được giãn nợ và miễn giảm lãi vay đến 30/6/2022 English attachment