LuatVietnam

blue-check Điều kiện và thủ tục giảm 30% thuế GTGT, thuế TNDN do ảnh hưởng dịch English attachment

Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15status1 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (59 trang)
Posted: 28/10/2021 8:05:23 AM | Latest updated: 7/3/2022 12:06:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5321 | Vietlaw: 535
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, mức miễn giảm và thủ tục kê khai miễn giảm thuế do ảnh hưởng dịch theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15status1 , bao gồm:

1. Giảm 30% thuế TNDN năm 2021

2. Giảm 30% thuế GTGT các tháng 11 và 12/2021

3. Miễn tiền chậm nộp thuế phát sinh năm 2020 và 2021

4. Miễn thuế trong quý III và IV năm 2021 cho hộ, cá nhân kinh doanh

Theo đó, lưu ý, chính sách giảm 30% thuế TNDN được áp dụng cho cả năm 2021 và cho tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Điều kiện giảm chỉ cần doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019 và không quá 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp được dự kiến trước doanh thu năm 2021 để khai giảm 30% thuế ngay khi tạm nộp hàng quý.

Riêng chính sách giảm 30% thuế GTGT, chỉ áp dụng cho số thuế GTGT của 2 tháng (tháng 11 và 12/2021) và cho một số lĩnh vực: vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch, xuất bản, điện ảnh, giải trí, thể thao...

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, nếu hoạt động trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch sẽ được miễn tất cả các loại thuế (thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TTĐB,...) phát sinh trong quý III và IV năm 2021 (trừ doanh thu từ: cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số).

Nghị định có hiệu lực từ ngày Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15status1 có hiệu lực thi hành (ngày 19/10/2021).

Đính kèm các Phụ lục:

Phụ lục I. Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT

Phụ lục II. Các mẫu tờ khai miễn, giảm thuế

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 19-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5321

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu