LuatVietnam

blue-check Điều kiện và mức hưởng trợ cấp khó khăn từ quỹ BHTN English attachment

Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (11 trang)
Posted: 4/10/2021 8:10:04 AM | Latest updated: 7/1/2022 10:06:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5303 | Vietlaw: 530
LuatVietnam

Quyết định hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, thủ tục, biểu mẫu... thực hiện chính sách giảm mức đóng BHTN (cho doanh nghiệp) và chi trợ cấp từ quỹ BHTN (cho người lao động) gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP .

Theo đó, các doanh nghiệp đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021 gặp khó khăn do dịch sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống còn 0% trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022. Cơ quan BHXH sẽ tự giảm đóng BHTN hàng tháng cho doanh nghiệp.

Đối với người lao động, chỉ được hưởng trợ cấp từ quỹ BHTN nếu còn đang đóng bảo hiểm đến thời điểm ngày 30/9/2021 hoặc đã dừng đóng do chấm dứt HĐLĐ trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 - 30/9/2021.

Tuy nhiên, người lao động được trợ cấp không bao gồm những người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Mức trợ cấp sẽ dao động từ 1,8 - 3,3 triệu đồng, trong đó mức tối thiểu 1,8 triệu áp dụng với người có thời gian đóng bảo hiểm dưới 12 tháng và mức tối đa 3,3 triệu áp dụng với người có thời gian đóng bảo hiểm từ đủ 132 tháng trở lên.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5303

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD28-01102021TTg[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp

blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình nộp trực tuyến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nộp qua bưu điện được giải quyết trong bao lâu?
blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Thủ tục hưởng trợ cấp của quỹ BHTN
blue-check Lao động đang ngừng việc, nghỉ ốm đau, thai sản... vẫn được BHTN hỗ trợ
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Hướng dẫn chi hỗ trợ cho người lao động tại Tp. Hà Nội có đóng BHTN
blue-check Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng có được trợ cấp từ quỹ BHTN? English attachment
blue-check Thủ tục chi hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho lao động đã dừng đóng BHTN
blue-check Quy trình chi hỗ trợ cho người tham gia BHTN tại TP. HCM
blue-check Không bắt buộc nộp hồ sơ khi được giảm đóng 12 tháng BHTN English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục hưởng hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Điều kiện và mức hưởng trợ cấp khó khăn từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được miễn 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp English attachment
blue-check Sẽ cho nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công
blue-check Sửa đổi chế độ trợ cấp thất nghiệp English attachment
blue-check Có bắt buộc trả phí BHTN vào lương cho lao động nghỉ thai sản? English attachment