LuatVietnam

blue-check Điều kiện giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng thương mại với NHNN kể từ 15/2/2022 English attachment

Thông tư số 26/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối (14 trang)
Posted: 7/1/2022 10:01:29 AM | Latest updated: 1/3/2022 9:42:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5374 | Vietlaw: 549
LuatVietnam

Thông tư quy định về việc đăng ký giao dịch, loại hình, kỳ hạn giao dịch và quy trình giao dịch ngoại tệ giữa các ngân hàng thương mại với Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, các ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối nếu có nhu cầu giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước thì nộp hồ sơ đăng ký theo Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

Cần lưu ý, Ngân hàng Nhà nước chỉ thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với 01 đầu mối đại diện của Ngân hàng thương mại, là trụ sở chính hoặc 01 chi nhánh tùy thuộc Ngân hàng thương mại lựa chọn.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022.

Bãi bỏ Thông tư số 02/2012/TT-NHNNstatus1 ngày 27/02/2012, Thông tư số 27/2013/TT-NHNNstatus1 ngày 05/12/2013 và Thông tư số 45/2014/TT-NHNNstatus1 ngày 29/12/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5374

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT26-31122021NHNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Ngoại tệ - vàng

blue-check Về thủ tục nhập khẩu vàng
light-check Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử English attachment
blue-check Kinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi giấy phép thu chi ngoại tệ (dành cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử)
blue-check Sửa đổi thủ tục Đăng ký giao dịch ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng
blue-check Điều kiện giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng thương mại với NHNN kể từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi 6 thủ tục cấp giấy phép xuất/nhập khẩu vàng nguyên liệu
blue-check Từ 20/11/2021, doanh nghiệp FDI được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu trên Cổng một cửa English attachment
blue-check Quy chế giao dịch và mua trước ngoại tệ English attachment
blue-check Nhập khẩu "đồng xu bằng bạc trắng" có phải xin giấy phép?
blue-check Từ 15/1/2021, doanh nghiệp FDI được miễn nộp Giấy phép khi nhập khẩu vàng nguyên liệu English attachment
blue-check Từ 15/1/2021, Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được cấp trên Hệ thống một cửa quốc gia English attachment
blue-check Sửa đổi biểu mẫu và thủ tục cấp phép XNK ngoại tệ của ngân hàng English attachment
blue-check Nhập vàng nguyên liệu để gia công phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải cáo cáo hàng quý với NHNN English attachment
blue-check Điều kiện gia công vàng trang sức cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải báo cáo với NHNN English attachment
blue-check Môi giới ngoại hối không thuộc ngành kinh doanh có điều kiện English attachment
blue-check Quy chế thanh toán và nhận thanh toán ngoại tệ khi kinh doanh chuyển khẩu English attachment
blue-check Quy chế sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia English attachment