LuatVietnam

blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment

Thông tư số 28/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNNstatus2 ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (14 trang)
Posted: 11/1/2022 1:23:47 PM | Latest updated: 13/6/2022 2:12:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5374 | Vietlaw: 550
LuatVietnam

Thông tư bổ sung điều kiện cho phép các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện một số nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán, như:

(i) đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đại lý quản lý tài sản bảo đảm trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

(ii) mua, bán trái phiếu Chính phủ trên thị trường chứng khoán;

(iii) cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, ngân hàng giám sát, lưu ký chứng khoán.

Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung điều kiện đối với ngân hàng nước ngoài khi tham gia thành lập ngân liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Các mẫu Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại; Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng được thay bằng mẫu mới, xem Phụ lục 01a và Phụ lục 01b đính kèm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022.

Ghi chú
Xem thêm phần đính chính tại Quyết định số 949/QĐ-NHNN ngày 30/5/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5374

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT28-31122021NHNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment
blue-check Quy chế công bố thông tin của nhà đầu tư chứng khoán English attachment
blue-check Từ 2022, công ty chứng khoán áp dụng chế độ tài chính mới English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch tại các Sở GDCK từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3% English attachment