LuatVietnam

blue-check Điều kiện chậm nộp chứng từ hải quan trong mùa dịch English attachment

Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 (6 trang)
Posted: 27/12/2021 7:36:41 AM | Latest updated: 26/1/2022 1:06:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5365 | Vietlaw: 543
LuatVietnam

Thông tư quy định các nội dung sau:

- Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu hàng viện trợ, quà biếu tặng phục vụ phòng chống Covid-19;

- Điều kiện chậm nộp chứng từ giấy đối với hàng thông quan trong giai đoạn dịch Covid-19;

- Kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp hoặc Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nằm trong khu vực bị giãn cách, phong tỏa do Covid-19 thì doanh nghiệp được khai chậm nộp các chứng từ bản giấy trong thời hạn tối đa 30 ngày.

Tại thời điểm thông quan, doanh nghiệp được tạm nộp bản scan có xác nhận bằng chữ ký số qua hệ thống hải quan điện tử, tuy nhiên phải đính kèm văn bản thông báo của cơ quan thẩm quyền về việc giãn cách, phong tỏa.

Riêng trường hợp thời gian giãn cách, phong tỏa (do Covid-19) kéo dài trên 30 ngày, doanh nghiệp sẽ được nộp chậm chứng từ giấy trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày hết giãn cách, phong tỏa.

Đối với hàng nhập khẩu là hàng viện trợ, quà biếu tặng phục vụ phòng chống Covid-19, cũng được chậm nộp trong thời hạn 30 ngày các chứng từ sau: giấy phép nhập khẩu, giấy kiểm tra chất lượng, tờ khai xác nhận viện trợ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Dec-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5365

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT121-24122021BTC[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu SXXK nhập khẩu tại chỗ có thể bị phạt
blue-check Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu
blue-check Doanh nghiệp sau 1 năm hoạt động XNK có thể đăng ký nhờ Hải quan tư vấn, hỗ trợ English attachment
blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)
blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment
blue-check Về điều kiện giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa bị hỏa hoạn
blue-check Không bắt buộc nộp hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ xuất khẩu English attachment
blue-check Các chứng từ phải nộp khi đưa hàng về kho riêng bảo quản
blue-check Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030
blue-check Thuế nhập khẩu của sản phẩm đặt DNCX gia công có được hoàn lại khi thực xuất? English attachment
blue-check Vì sao hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK không được miễn thuế?
blue-check Máy móc tạm nhập gia công, nếu chuyển giao cho công ty khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
blue-check Hàng XNK bị hỏa hoạn sẽ không được giảm thuế nếu chậm giám định thiệt hại English attachment
blue-check Trễ hạn làm thủ tục nhập khẩu sẽ bị chuyển luồng kiểm tra
blue-check Lưu ý việc hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ do hủy mua bán
blue-check Chưa thể thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Trà Lĩnh và Sóc Giang tỉnh Cao Bằng
blue-check Có thể khai bổ sung phí bản quyền chung cho nhiều tờ khai hải quan
blue-check Thuê doanh nghiệp khác sản xuất sản phẩm xuất khẩu sẽ không được hoàn thuế nguyên liệu
blue-check Hải quan sẽ tổ chức Hội nghị giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp sau Tết Nguyên đán
blue-check Điều kiện chậm nộp chứng từ hải quan trong mùa dịch English attachment