LuatVietnam

blue-check Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021 English attachment

Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/9/2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 25/5/2020 (37 trang)
Posted: 16/11/2021 8:18:33 AM | Latest updated: 19/8/2022 9:08:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5334 | Vietlaw: 538
LuatVietnam

Các nội dung về thuế xuất/nhập khẩu ưu đãi (MFN) được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định này bao gồm:

- Điều chỉnh mức thuế xuất khẩu và mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng (cát, đá, dolomite, đồ trang sức, vật liệu xây dựng, dầu, nhựa, lốp xe, giấy, sắt thép,...). Chi tiết xem Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm.

- Bổ sung một số mặt hàng được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo chương 98 (hạt giống, Engine ECU dùng cho xe có động cơ, chất làm đầy da, gel giảm sẹo,...) (điểm b, c khoản 1, khoản 4 Điều 1).

- Sửa đổi tiêu chí xác định, cách khai mã số và thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thuộc nhóm STT 211 tại Biểu thuế xuất khẩu (khoản 2 Điều 1).

- Sửa đổi tiêu chí hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0% dành cho linh kiện ô tô nhập khẩu để lắp ráp trong nước (khoản 3, 4 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2021.

Bãi bỏ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 122/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/9/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5334

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND101-15112021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Biểu thuế

blue-check Hàng nhập khẩu từ Peru được hưởng thuế CPTPP từ 19/9/2021 English attachment
blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment
blue-check Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào, giai đoạn 2020 - 2023 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment
blue-check Biểu thuế UKVFTA (Việt - Anh) giai đoạn 2021 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế nhập khẩu dành riêng cho Lào đã hết hiệu lực từ 3/10/2020 English attachment
blue-check Biểu thuế EVFTA (Việt Nam - Châu Âu), giai đoạn 2020 - 2022 English attachment
blue-check Về việc khai mã Biểu thuế B24 để hưởng thuế VNCUFTA English attachment
blue-check Biểu thuế VNCUFTA (Việt Nam - Cuba), giai đoạn 2020-2023 English attachment
blue-check Biểu thuế AHKFTA (Asean - Hongkong) 2019 - 2022
blue-check Thuế nhập khẩu dầu thô ngoài WTO giảm còn 0% English attachment
blue-check Nhập khẩu hàng hưởng thuế CPTPP, khai mã biểu thuế là B21
blue-check Hướng dẫn khai thuế suất theo Biểu thuế CPTPP 2019-2022 English attachment
blue-check 10 Biểu thuế FTA mới áp dụng cho giai đoạn 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế AKFTA (Asean - Korea) 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế AIFTA (Asean - India) 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế AJCEP (Asean - Japan) 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế ATIGA (Asean) giai đoạn 2018-2022 English attachment
blue-check Biểu thuế ACFTA (Asean - China) 2018 - 2022