LuatVietnam

blue-check Dịch vụ cung cấp cho VPĐD nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment

Công văn số 21842/CTHN-TTHT ngày 18/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài (3 trang)
Posted: 22/6/2021 1:08:42 PM | Latest updated: 2/8/2021 1:36:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5234 | Vietlaw: 520
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với dịch vụ tư vấn, khảo sát công trình cho doanh nghiệp ở nước ngoài, chỉ được hưởng thuế GTGT 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng nếu bên nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam đồng thời dịch vụ được tiêu dùng bên ngoài Việt Nam.

Trường hợp bên nước ngoài đã có cơ sở thường trú tại Việt Nam (văn phòng đại diện chẳng hạn) thì thuế GTGT 0% chỉ được áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5234

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV21842_18062021CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Văn phòng đại diện

blue-check Dịch vụ cung cấp cho VPĐD nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment
blue-check Về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của Văn phòng đại diện nước ngoài English attachment
blue-check Văn phòng đại diện được miễn nộp thuế và phí môn bài nếu không SXKD
blue-check VPĐD được miễn nộp phí môn bài nếu không sản xuất kinh doanh
blue-check VPĐD chịu trách nhiệm khai thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương
blue-check Trưởng VPĐD nếu muốn ủy quyền lại phải có sự chấp thuận của thương nhân nước ngoài
blue-check VPĐD nếu chỉ trưng bày sản phẩm được miễn nộp phí môn bài
blue-check VPĐD nước ngoài nếu có trả lương phải khai quyết toán thuế TNCN
blue-check VPĐD nước ngoài được miễn nộp thuế khi thanh lý tài sản English attachment
blue-check Văn phòng giao dịch có bắt buộc nộp phí môn bài? English attachment
blue-check Văn phòng bán vé hàng không nước ngoài có phải nộp phí môn bài?
blue-check VPĐD không được cấp hóa đơn lẻ để thanh lý tài sản
blue-check Có kinh doanh, VPĐD phải nộp phí môn bài
blue-check Mua tài sản thanh lý của VPĐD nước ngoài không cần hóa đơn
blue-check VPĐD nước ngoài được miễn xuất hóa đơn khi thanh lý tài sản
blue-check Thanh lý tài sản, VPĐD nước ngoài không cần xuất hóa đơn
blue-check Mua tài sản thanh lý của VPĐD nước ngoài không cần hóa đơn
blue-check VPĐD được miễn xuất hóa đơn và khai nộp thuế khi thanh lý tài sản
blue-check Về nghĩa vụ đăng ký MST và khai nộp thuế cho Văn phòng đại diện English attachment
blue-check Có được thanh toán cho nước ngoài thông qua VPĐD tại Việt Nam? English attachment