LuatVietnam

blue-check Đất xây dựng hạ tầng dùng chung trong KCN được miễn tiền thuê English attachment

Công văn số 982/TCT-CS ngày 1/4/2022 của Tổng cục Thuế về việc miễn tiền thuê đất (2 trang)
Posted: 9/6/2022 8:33:31 AM | Latest updated: 16/6/2022 2:21:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 , đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp thuộc diện được miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê.

Tuy nhiên, lưu ý, doanh nghiệp cần phải liên hệ với cơ quan tài nguyên & môi trường để được xác định phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp để làm căn cứ xét miễn tiền thuê đất.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV982-01042022TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Tiền thuê đất sẽ khai nộp vào Tiểu mục 3649
blue-check Tiền thuê đất nộp thừa do điều chỉnh quy hoạch xây dựng có được hoàn trả?
blue-check Không được ổn định đơn giá thuê đất nếu chưa làm thủ tục thuê
blue-check Không được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian chậm nộp hồ sơ
blue-check [Dự thảo] Quyết định giảm 30% tiền thuê đất năm 2022
blue-check Trả lại tiền thuê đất được miễn, giảm sai phải chịu thêm tiền chậm nộp
blue-check Đất xây dựng hạ tầng dùng chung trong KCN được miễn tiền thuê English attachment
blue-check Không được xét giảm tiền thuê đất năm 2021 nếu đã bù trừ hết English attachment
blue-check Không được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 nếu nộp hồ sơ sau ngày 31/12/2021
blue-check Đổi tên doanh nghiệp, nếu chưa ký lại hợp đồng thuê đất sẽ không được giảm 30% tiền thuê?
blue-check Nhận chuyển nhượng đất thuê có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment
blue-check Thuê đất trực tiếp từ Nhà nước mới được xét giảm 30% tiền thuê do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Đất thuê bị thu hồi nhưng chưa bàn giao vẫn phải nộp tiếp tiền thuê đất
blue-check Về việc chuyển tiếp ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đã hết thời gian hưởng
blue-check Đổi tên nhưng chưa ký lại hợp đồng theo tên mới sẽ không được giảm 30% tiền thuê đất English attachment
blue-check Đất dự án nếu sử dụng chậm tiến độ phân kỳ phải nộp thuế theo mức 0,15% English attachment
blue-check Không được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 nếu đã được bù trừ English attachment
blue-check Về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án sử dụng nhiều lao động English attachment
blue-check Dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh không được miễn tiền thuê đất thời gian xây dựng cơ bản
blue-check Không có hợp đồng hay quyết định thuê đất, giá thuê sẽ không được áp dụng chính sách ổn định