LuatVietnam

blue-check Danh mục sản phẩm, máy móc nông nghiệp phải kiểm tra chất lượng kể từ 3/2/2022 English attachment

Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (6 trang)
Posted: 24/12/2021 9:17:14 AM | Latest updated: 11/5/2022 11:06:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5363 | Vietlaw: 548
Căn cứ ban hành

red-check 13/2020/NĐ-CP - Lộ trình cho phép sử dụng thuốc thú y chứa kháng sinh English attachment

red-check 26/2019/TT-BNNPTNT - Quy định về kiểm tra chất lượng giống cây trồng nhập khẩu English attachment

blue-check 84/2019/NĐ-CP - Quy định về sản xuất, kinh doanh và lưu hành phân bón English attachment

red-check 26/2019/NĐ-CP - Quy định về nuôi trồng, khai thác và kinh doanh thủy sản English attachment

blue-check 39/2018/TT-BNNPTNT - Quy định về kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu English attachment

blue-check 40/2018/TT-BNNPTNT - Ban hành Quy chuẩn về keo dán gỗ English attachment

red-check 18/2018/TT-BNNPTNT - Sửa đổi Quy chế quản lý thuốc thú y English attachment

red-check 74/2018/NĐ-CP - Bổ sung nhiều quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa English attachment

red-check 13/2016/TT-BNNPTNT - Quy định về quản lý thuốc thú y English attachment

red-check 21/2015/TT-BNNPTNT - Quy định về sản xuất, kinh doanh và XNK thuốc bảo vệ thực vật English attachment

red-check 132/2008/NĐ-CP - Quy định về kiểm tra chất lượng English attachment

LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Danh mục sản phẩm, máy móc nông nghiệp phải kiểm tra chất lượng, áp dụng kể từ 3/2/2022.

Theo đó, so với Danh mục cũ, Danh mục mới có bổ sung một số mặt hàng phải kiểm tra chất lượng kể từ ngày 3/2/2022, như: sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; máy, thiết bị dùng trong ngành nông nghiệp...

Tuy nhiên, sẽ gỡ bỏ yêu cầu kiểm tra chất lượng đối với giống vật nuôi và giống thủy sản.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2022 và thay thế Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 29/10/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 3-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5363

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT16-20122021BNN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Thủy hải sản

light-check Bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch thủy sản nhập khẩu
blue-check Từ 8/7/2022, Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp có thủy sản nhiễm SARS-CoV-2
blue-check Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra chất lượng trước thông quan
blue-check Sửa đổi thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản (tại TP. HCM)
blue-check Chưa thay đổi quy định về ghi nhãn đối với thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá English attachment
blue-check Các loài thủy sản xuất sang Nhật từ 1/12/2022 phải có giấy chứng nhận khai thác English attachment
blue-check Các giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông lâm thủy sản năm 2022
blue-check Danh sách cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (lần 1/2022)
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng Covid-19 cho thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc
blue-check Các thủ tục sửa đổi về đăng ký tàu cá và cấp phép nhập khẩu thủy sản
blue-check Sẽ có buổi Hội nghị trực tuyến phổ biến quy định mới về thủy sản xuất khẩu vào 25/1/2022
blue-check Sửa đổi hàng loạt Thông tư trong lĩnh vực thủy sản English attachment
blue-check Từ 1/2/2022, phí thẩm định cấp phép sản xuất thức ăn thủy sản sẽ áp dụng mức thu mới
blue-check Danh mục sản phẩm, máy móc nông nghiệp phải kiểm tra chất lượng kể từ 3/2/2022 English attachment
blue-check Biểu phí thẩm định cấp phép kinh doanh vật tư thủy sản từ 1/2/2022
blue-check Quy trình cấp phép khai thác thủy sản và hành nghề thú y từ 6/12/2021
blue-check Danh mục các loài động vật không bị điều chỉnh bởi Công ước Cites
blue-check Những lưu ý khi xuất/nhập khẩu thủy sản thuộc Phụ lục CITES
blue-check Công bố 6 Quy chuẩn về giống thủy sản
blue-check Điều kiện, thủ tục đăng ký xuất khẩu thủy sản vào thị trường Trung Quốc