LuatVietnam

blue-check Danh mục ngành, lĩnh vực cổ phần hóa đối với đơn vị sự nghiệp English attachment

Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (4 trang)
Posted: 17/8/2021 7:13:12 AM | Latest updated: 27/9/2021 8:23:54 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5279 | Vietlaw: 528
LuatVietnam

Quyết định công bố Danh mục ngành, lĩnh vực sẽ cổ phần hóa đối với đơn vị sự nghiệp công lập và tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ sau khi cổ phần hóa.

Theo đó, đối với các lĩnh vực như: khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị, nông thôn, sau khi cổ phần hóa nhà nước vẫn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đối với các lĩnh vực như: vệ sinh môi trường, xử lý nước thải; chiếu sáng công cộng; dịch vụ tư vấn về quy hoạch, kế toán, kiểm toán; dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ;... sau khi cổ phần hóa, nhà nước có thể chỉ nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống, thậm chí không giữ cổ phần.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ-TTgstatus1 ngày 17/7/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5279

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD26_12082021TTg[E].pdf

Dòng thời gian

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022
blue-check Cần ghi rõ nhu cầu giải ngân quý tiếp theo khi báo cáo việc thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng
blue-check Sẽ có tiêu chí đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực
blue-check Yêu cầu của Thủ tướng về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check TP. HCM yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công chậm quyết toán
blue-check Quy chế giám sát các dự án đầu tư công (PPP) đa chủ thể của thành phố Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục bàn giao nợ và tài sản loại trừ của doanh nghiệp cổ phần hóa
blue-check Thay mới Quy chế quản lý và khai nộp các khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Sửa đổi quy định về chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước về SCIC