LuatVietnam

blue-check Công bố Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi (bản sửa đổi 2021) English attachment

Thông tư số 05/2021/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (6 trang)
Posted: 1/7/2021 10:41:17 AM | Latest updated: 15/7/2021 11:16:48 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5238 | Vietlaw: 517
LuatVietnam

Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi Quy chuẩn quốc gia về thức ăn chăn nuôi, ký hiệu Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Đối với thức ăn chăn nuôi đã được đánh giá sự phù hợp theo QCVN 01-190:2020/BNNPTNT trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không phải đánh giá lại sự phù hợp khi đăng ký công bố hợp quy nhưng phải thực hiện đánh giá giám sát theo quy định của QCVN 01-190:2020/BNNPTNT và Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT .

Đối với thức ăn chăn nuôi đã được đăng ký công bố hợp quy theo QCVN 01-190:2020/BNNPTNT trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không phải đăng ký công bố hợp quy lại nhưng phải thực hiện đánh giá giám sát theo quy định của QCVN 01-190:2020/BNNPTNT và Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT .

Đối với thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước quy định tại QCVN 01-190:2020/BNNPTNT đã được công bố trên Cổng Bộ Nông nghiệp và PTNT sản xuất trước ngày 1/7/2022 mà chưa công bố hợp quy được phép lưu thông trên thị trường đến hết thời hạn sử dụng của sản phẩm.

Đối với thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước quy định tại QCVN 01-190:2020/BNNPTNT đã được công bố trên Cổng Bộ Nông nghiệp và PTNT sản xuất kể từ 1/7/2021 phải công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5238

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT05_30062021BNN[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thức ăn chăn nuôi

blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực chăn nuôi
blue-check Bổ sung nhiều quy định mới trong lĩnh vực chăn nuôi English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Máy ép viên dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
blue-check Bộ Nông nghiệp yêu cầu cho ưu tiên lưu thông các xe chở giống, thức ăn chăn nuôi
blue-check Công bố Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi (bản sửa đổi 2021) English attachment
blue-check Động vật hoang dã có nguồn gốc gây nuôi cũng bị dừng nhập khẩu
blue-check Thức ăn chăn nuôi nhập thương mại có được miễn thuế GTGT?
blue-check Cơ sở thương mại khi nhập khẩu TACN vẫn phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng
blue-check Thức ăn chăn nuôi không đạt chuẩn phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Biểu thu phí lĩnh vực chăn nuôi English attachment
blue-check Từ 21/12/2020, miễn nộp giấy kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu TACN
blue-check Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để kinh doanh không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Sản phẩm chăn nuôi đã chế biến không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Thức ăn chăn nuôi sử dụng tiền chất có bắt buộc tuân thủ quy định về hóa chất?
blue-check Dừng nhập khẩu động vật hoang dã bất kể còn sống hay đã chết
blue-check Trước 1/7/2021, sẽ không kiểm tra Salmonella, Asen, Cadimi, Chì và Thủy ngân trong thức ăn thủy sản
blue-check Mặt hàng ngô hạt không còn được miễn thuế nhập khẩu từ 8/3/2010 English attachment
blue-check TCHQ cho rằng không có cơ sở để miễn thuế nhập khẩu ngô hạt và khô dầu đậu tương
blue-check Trung tâm Khảo nghiệm và kiểm định chăn nuôi được quyền chứng nhận hợp quy TACN English attachment
blue-check 23 Quy trình giải quyết thủ tục trong lĩnh vực chăn nuôi