LuatVietnam

blue-check Cơ quan thuế được quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản của doanh nghiệp English attachment

Công văn số 22087/CTHN-TTHT ngày 21/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán với cơ quan thuế (2 trang)
Posted: 30/6/2021 3:11:26 PM | Latest updated: 13/8/2021 8:57:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5240 | Vietlaw: 521
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đối với doanh nghiệp liên thông đăng ký thuế với đăng ký kinh doanh (ĐKKD) thì khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp sẽ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan ĐKKD.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế, sẽ phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Về thông tin tài khoản, điểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã cho cơ quan thuế quyền yêu cầu và ngân hàng bắt buộc phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của các doanh nghiệp, bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo MST, ngày mở và ngày đóng tài khoản.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5240

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV22087_21062021CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Thời hạn giám định tư pháp về thuế tối đa là 4 tháng
blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số
blue-check Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất
blue-check Nhà cung cấp nước ngoài đã có thể đăng ký thuế online tại trang https://etaxvn.gdt.gov.vn English attachment
blue-check Từ 2022, nộp thay thuế TNCN của cá nhân kinh doanh phải có ủy quyền
blue-check Tổng hợp các Hỏi - Đáp thường gặp về thủ tục kê khai thuế theo quy định mới
blue-check Các doanh nghiệp tại TP. HCM bắt buộc phải khai, nộp thuế điện tử
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK vẫn bị tính tiền chậm nộp
blue-check Tổng hợp những điểm mới về thủ tục khai nộp thuế từ 2022
blue-check Có cần phân bổ thuế cho các địa phương mở cửa hàng kinh doanh?
blue-check Không phân bổ thuế TNDN cho địa phương có chi nhánh kinh doanh thương mại
blue-check Cách ghi chứng từ nộp thuế kể từ 1/1/2022