VietlawOnline

Có được cộng dồn thâm niên làm việc của các lần tái ký HĐLĐ để tính tăng phép năm?

Cập nhật 30/5/2022 | Đăng tải: LVN.5461

hoi Cao Thị Nhân Anh (TP. HCM)
Tôi làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ tháng 2/2014 đến tháng 8/2020. Cuối tháng 8/2020, tôi chấm dứt hợp đồng lao động. Từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2021, tôi ký hợp đồng dịch vụ tư vấn, không tham gia BHXH.
Từ tháng 11/2021 đến nay, tôi tái ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ngày phép năm đến cuối năm 2021 của tôi có được tính cộng dồn thời gian làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn đã ký trước đó để tính thâm niên làm việc không?
Nếu không được cộng thêm 1 ngày phép theo quy định thì công ty có vi phạm pháp luật lao động không?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Điều 114 Bộ luật Lao động quy định, ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc như sau: Cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày. 

Nội dung câu hỏi không nêu rõ bà làm việc cho cùng một người sử dụng lao động (trong thời gian công tác từ tháng 2/2014 đến đến tháng 10/2021) nên chưa đủ cơ sở để xác định thâm niên làm việc. Trường hợp bà làm việc cho cùng một người sử dụng lao động thì tổng thời gian làm việc cho người sử dụng lao động đó được tính là thâm niên làm việc. 

Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về xử phạt vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng năm. 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở
otvet Lao động đang mang thai có được cho tăng ca?
otvet Thâm niên chưa đủ 1 năm không được hưởng trợ cấp mất việc
otvet Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở
otvet Mắc bệnh dài ngày được nghỉ ốm bao lâu?
otvet Lương hưu có tăng vào năm 2023?
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH đối với người hưởng lương nhà nước
otvet Người lao động bị Covid-19 được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày?
otvet Làm việc tại công ty nước ngoài có được tính phép năm?