VietlawOnline

Chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc, có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

Cập nhật 25/7/2022 | Đăng tải: LVN.5503

hoi Nguyễn Đức
Tôi đã hết tuổi lao động (sinh ngày 18.6.1961), tham gia bảo hiểm được 17 năm 10 tháng. Tôi có thể nhận lương hưu được hay không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019), người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được hưởng lương hưu.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm có: Sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng lương hưu.

Theo thông tin cung cấp, ông sinh ngày 18.6.1961 đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; tuy nhiên, thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm để hưởng lương hưu theo quy định.

Trường hợp ông có nguyện vọng được hưởng lương hưu thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo các phương thức đóng sau:

- Đóng hằng tháng;

- Đóng 3 tháng một lần;

- Đóng 6 tháng một lần;

- Đóng 12 tháng một lần;

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Ngành thi công xây dựng có được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Thời gian thử việc có trích đóng BHXH?
otvet Điều trị ngoại trú, được nghỉ hưởng BHXH tối đa bao lâu?
otvet Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ tiền khám tối đa 800.000 đồng/lần
otvet Lương hưu sẽ bị giảm trừ 2% trên mỗi năm nghỉ hưu sớm
otvet Thời gian nghỉ hưu trước tuổi nếu dưới 6 tháng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu
otvet Nhờ người khác lãnh BHXH một lần phải có giấy ủy quyền (có chứng thực hoặc công chứng)
otvet Lao động nữ được hưởng lương hưu tối đa khi có từ 30 năm đóng BHXH
otvet MST cá nhân sẽ tự có khi có việc làm?
otvet Điều kiện đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu
otvet Có được thử việc ở công ty khác trong thời gian thai sản?
otvet Làm thế nào hưởng lương hưu khi công ty đang nợ tiền BHXH?
otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước
otvet Cần biết về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu
otvet Nghỉ 01 buổi có được giải quyết chế độ ốm đau?
otvet Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện
otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định