LuatVietnam

blue-check Chủ đầu tư được thuê dịch vụ quản lý dự án English attachment

Công văn số 1628/BXD-HĐXD ngày 11/5/2022 của Bộ Xây dựng về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (1 trang)
Posted: 20/5/2022 9:23:15 AM | Latest updated: 25/5/2022 3:46:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5456 | Vietlaw: 565
LuatVietnam

Về nguyên tắc, người quyết định đầu tư được tự lựa chọn hình thức quản lý dự án phù hợp với quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án (khoản 19 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ).

Trường hợp dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc vốn khác, việc áp dụng hình thức quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Trường hợp chủ đầu tư tự sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để tổ chức quản lý dự án thì thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Theo đó, nếu bộ máy chuyên môn trực thuộc không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để tham gia quản lý dự án.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5456

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1628-11052022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án tại Cục Kinh tế xây dựng
blue-check Đã bỏ thủ tục xin chấp thuận dự án nhà ở được chuyển nhượng đất đã đầu tư hạ tầng
blue-check Trường hợp nào dự án xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật? English attachment
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
blue-check Dự án nhà ở quy mô lớn phải được cơ quan chuyên môn xây dựng thẩm định tính khả thi
blue-check Một số lưu ý về chi phí quản lý dự án
blue-check Chủ đầu tư được thuê dịch vụ quản lý dự án English attachment
blue-check Định mức chi phí quản lý dự án xác định theo quy định nào? English attachment
blue-check Chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư được xác định theo văn bản nào?
blue-check Về chi phí quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng
blue-check Chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi có được thanh toán khi dự án dừng triển khai? English attachment
blue-check Các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn quản lý dự án có bắt buộc độc lập? English attachment
blue-check Ban quản lý dự án kiêm làm chủ đầu tư, tính chi phí quản lý như thế nào?
blue-check Thủ tục thẩm định dự án PPP áp dụng từ 10/12/2021
blue-check Thay mới Quy chế quản lý các khoản thu từ tư vấn và quản lý dự án đầu tư công
blue-check Không bắt buộc thuê nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
blue-check Không khống chế tổng mức đầu tư đối với dự án do chủ đầu tư tự quản lý
blue-check Hình thức Ban quản lý xây dựng chuyên ngành chỉ áp dụng với dự án đầu tư công
blue-check Đã bỏ hình thức ủy thác quản lý dự án xây dựng English attachment