LuatVietnam

blue-check Cho phép chuyển cửa khẩu khác nếu cảng biển nơi lưu giữ hàng tồn đọng trên 90% English attachment

Thông tư số 82/2021/TT-BTC ngày 30/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (9 trang)
Posted: 4/10/2021 8:18:29 AM | Latest updated: 8/7/2022 11:04:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5305 | Vietlaw: 569
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu trong trường hợp ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển do phải giãn cách xã hội.

Theo đó, trường hợp cảng biển nơi lưu giữ hàng hóa nhập khẩu bị ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc do giãn cách phòng dịch, doanh nghiệp sẽ được cho vận chuyển lô hàng đến cảng biển khác hoặc đến các cảng cạn, cảng ICD để lưu giữ.

Tuy nhiên, lô hàng được chuyển cửa khẩu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Không thuộc danh mục hàng hóa phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập theo Quyết định 23/2019/QĐ-TTg ;

- Hàng hóa nguyên container;

- Hàng hóa chưa đăng ký tờ khai nhập khẩu;

- Hàng hóa không thuộc danh sách theo dõi, kiểm tra, xử lý theo yêu cầu của cơ quan chức năng;

"Cảng biển" được coi là bị ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc khi có lượng hàng nhập khẩu tồn đọng tại bãi từ trên 90% dung lượng quy hoạch chất xếp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Sep-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5305

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT82-30092021BTC[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan

blue-check Nhập khẩu phương tiện chứa hàng, khai mã loại hình thế nào?
blue-check Tờ khai hàng chuyển phát nhanh sẽ không được chấp nhận nếu thiếu thông tin hàng hóa
blue-check Khai hải quan theo loại hình gia công xuất khẩu bắt buộc phải có hợp đồng gia công
blue-check Hủy tờ khai hải quan có bị xử phạt?
blue-check Tờ khai vận chuyển hàng chuyển phát nhanh phải khai đầy đủ thông tin hàng hóa
blue-check Cách khai hải quan đối với hàng xuất khẩu có thay đổi phương tiện vận tải
blue-check Cách khai tờ khai xuất khẩu dành cho hàng chuyển cửa khẩu
blue-check Điều kiện khai hải quan sau thời điểm giao nhận hàng hóa
blue-check Về địa điểm khai hải quan đối với hàng SXXK
blue-check Các bước đăng ký cấp mã tạm để tái xuất hàng hóa bán miễn thuế
blue-check Bán thanh lý container có nguồn gốc tạm nhập phải khai báo với hải quan
blue-check Lưu ý khi khai báo vận đơn trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Miễn khai hải quan khi nhập khẩu sách điện tử
blue-check Về yêu cầu đối với chứng từ vận tải để khai hải quan English attachment
blue-check Lưu ý về thủ tục khai báo thay đổi phương thức vận tải hàng TN-TX
blue-check Nhập khẩu "sách điện tử" có phải làm thủ tục hải quan?
blue-check Hàng nhập khẩu nhầm chủ hàng phải làm thủ tục từ chối nhận trước khi hủy tờ khai English attachment
blue-check Thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu
blue-check Thủ tục khai báo hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan của doanh nghiệp ưu tiên
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có thể lựa chọn khai hải quan tại nơi thuận tiện