VietlawOnline

Chờ hưởng lương hưu sẽ có lợi hơn rút BHXH một lần

Cập nhật 28/5/2022 | Đăng tải: LVN.5487

hoi Bạn đọc
Tôi tham gia BHXH được gần 19 năm, vậy tôi nên tiếp tục tham gia BHXH để được hưởng lương hưu hay nhận BHXH một lần thì có lợi hơn?

luat Bảo hiểm xã hội Ninh Bình:

Chế độ lương hưu tại Luật BHXH 2014 là nhằm giúp người lao động bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động. Như vậy, việc tiếp tục tham gia BHXH để được hưởng lương hưu sẽ có lợi cho người lao động hơn.

Nếu đến hết năm 2016, bạn đã tham gia BHXH được 19 năm (từ năm 1998 - 2016). Nếu bạn quyết định nhận BHXH một lần (đáp ứng đủ quy định tại Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động) thì mức hưởng của bạn sẽ như sau: (16 năm X 1.5 tháng lương) + (3 năm X 2.0 tháng lương) = 30 tháng lương.

Nếu bạn tiếp tục tham gia BHXH thêm một năm nữa (để đảm bảo điều kiện về số năm tham gia BHXH để được hưởng lương hưu), tổng số tiền lương hưu bạn được nhận (giả định anh Phong thọ 73 tuổi - lấy mức tuổi thọ trung bình của Việt Nam) như sau: 13 năm nhận lương hưu X 12 tháng X 0.45 = 70.2 tháng lương.

Lưu ý, đây là ví dụ về trường hợp người lao động chỉ đóng BHXH 20 năm, nếu người lao động tham gia BHXH lâu hơn thì mức hưởng sẽ cao hơn. 

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở
otvet Lao động đang mang thai có được cho tăng ca?
otvet Thâm niên chưa đủ 1 năm không được hưởng trợ cấp mất việc
otvet Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở
otvet Mắc bệnh dài ngày được nghỉ ốm bao lâu?
otvet Lương hưu có tăng vào năm 2023?
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH đối với người hưởng lương nhà nước
otvet Người lao động bị Covid-19 được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày?
otvet Làm việc tại công ty nước ngoài có được tính phép năm?