LuatVietnam

blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment

Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 8/3/2022 của Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (1 trang)
Posted: 8/3/2022 2:08:51 PM | Latest updated: 15/3/2022 8:50:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5406 | Vietlaw: 551
LuatVietnam

Theo Nghị quyết này, Chính phủ đã chính thức phê duyệt về nguyên tắc Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (Danh mục AHTN 2022) và Kế hoạch triển khai Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính trình.

Chính phủ đồng thời đã giao Bộ Tài chính xây dựng nội dung đầy đủ của Danh mục AHTN 2022 bảo đảm lợi ích cao nhất của Việt Nam, phù hợp với các quy định của pháp luật trong nước và cam kết quốc tế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5406

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ29-08032022CP[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Biểu thuế

blue-check Hàng nhập khẩu từ Peru được hưởng thuế CPTPP từ 19/9/2021 English attachment
blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment
blue-check Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào, giai đoạn 2020 - 2023 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment
blue-check Biểu thuế UKVFTA (Việt - Anh) giai đoạn 2021 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế nhập khẩu dành riêng cho Lào đã hết hiệu lực từ 3/10/2020 English attachment
blue-check Biểu thuế EVFTA (Việt Nam - Châu Âu), giai đoạn 2020 - 2022 English attachment
blue-check Về việc khai mã Biểu thuế B24 để hưởng thuế VNCUFTA English attachment
blue-check Biểu thuế VNCUFTA (Việt Nam - Cuba), giai đoạn 2020-2023 English attachment
blue-check Biểu thuế AHKFTA (Asean - Hongkong) 2019 - 2022
blue-check Thuế nhập khẩu dầu thô ngoài WTO giảm còn 0% English attachment
blue-check Nhập khẩu hàng hưởng thuế CPTPP, khai mã biểu thuế là B21
blue-check Hướng dẫn khai thuế suất theo Biểu thuế CPTPP 2019-2022 English attachment
blue-check 10 Biểu thuế FTA mới áp dụng cho giai đoạn 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế AKFTA (Asean - Korea) 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế AIFTA (Asean - India) 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế AJCEP (Asean - Japan) 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế ATIGA (Asean) giai đoạn 2018-2022 English attachment
blue-check Biểu thuế ACFTA (Asean - China) 2018 - 2022