LuatVietnam

blue-check Chiến lược tài chính quốc gia đến năm 2030 English attachment

Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030 (21 trang)
Posted: 22/3/2022 7:08:50 AM | Latest updated: 25/4/2022 12:04:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5419 | Vietlaw: 557
LuatVietnam

Quyết định công bố Chiến lược tài chính quốc gia đến năm 2030, được thực hiện theo 2 giai đoạn (tương ứng với Kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025 và Kế hoạch tài chính 5 năm 2026 - 2030) và được cụ thể hóa thông qua 08 chiến lược ngành như sau:

1. Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030;

2. Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030;

3. Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030;

4. Chiến lược nợ công đến năm 2030;

5. Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030;

6. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030;

7. Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030;

8. Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 21-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5419

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD368-21032022TTg[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý Nhà nước

blue-check 05 Luật và 17 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
light-check Luật Cảnh sát cơ động 2022
blue-check Các luật đất đai, nhà ở, đấu thầu, kinh doanh BĐS sẽ được sửa đổi trong năm 2022 và 2023 English attachment
blue-check Nghị quyết về gia hạn cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
blue-check Các nội dung sẽ chất vấn tại phiên họp thứ 9 Quốc hội khóa XV
blue-check Chiến lược tài chính quốc gia đến năm 2030 English attachment
blue-check Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 2/2022: sẽ sửa đổi quy định về quản lý thuế English attachment
blue-check Bộ Tư pháp bác kiến nghị tăng thời hạn có hiệu lực của VBQPPL từ 45 ngày lên 6 tháng
blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... đã được Quốc hội thông qua
blue-check Một số các lĩnh vực sẽ được giao quyền cho các tỉnh tự quyết định đầu tư
blue-check Phương án làm việc của cơ quan nhà nước tại TP. HCM từ sau 29/10/2021
blue-check Thay mới Quy chế kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc
blue-check Bãi bỏ 15 VBPL về chứng nhận xuất xứ, giấy phép lao động và quảng cáo
blue-check Sẽ sửa đổi 10 Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh English attachment
blue-check TP. HCM chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến trong thời gian giãn cách
blue-check Thay mới quy chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công English attachment
blue-check Danh mục các Luật, Nghị định, Thông tư cần thiết sửa đổi
blue-check Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 10/2020 English attachment
blue-check Nghị định và Thông tư có cần được giải thích?
blue-check Bộ Tư pháp giải thích về tính cấp thiết của việc ban hành văn bản theo trình tự rút gọn