LuatVietnam

blue-check Chế độ mới về lương, thưởng dành cho người lao động tại Công ty Nhà nước English attachment

Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (22 trang)
Posted: 5/10/2016 1:21:01 PM | Latest updated: 6/4/2022 12:06:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4076 | Vietlaw: 278
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn về chế độ lương, thưởng dành cho người lao động làm việc theo HĐLĐ trong các Công ty 100% vốn nhà nước, trừ Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc và Kế toán trưởng.

Theo đó, tương tự quy định cũ, đối với người lao động làm việc tại Công ty 100% vốn nhà nước, mức tiền lương bình quân cũng được điều chỉnh tăng hoặc giảm căn cứ theo mức tăng hoặc giảm năng suất lao động và lợi nhuận (Điều 9).

Nguyên tắc trả lương, thưởng dựa theo vị trí, chức danh công việc, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trả lương thỏa đáng (không hạn chế mức tối đa) đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao và đóng góp nhiều cho công ty (Điều 15, Điều 16).

Tuy nhiên, theo Thông tư này, tiền ăn ca của người lao động làm việc trong Công ty 100% vốn nhà nước được điều chỉnh tăng từ mức 680.000 đ/người/tháng (khoản 6 Điều 17 Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXHstatus1 ) lên 730.000 đ/người/tháng (khoản 4 Điều 22 Thông tư này).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2016. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 09/9/2013.

Ghi chú
Định mức tiền ăn ca qua các thời điểm được Bộ Lao động TB&XH quy định như sau:
- Từ ngày 1/5/2010: 550.000 đồng/tháng (Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXHstatus1 )
- Từ ngày 1/5/2011: 620.000 đồng/tháng (Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXHstatus1 )
- Từ ngày 1/5/2012: 680.000 đồng/tháng (Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH )
- Từ ngày 25/10/2013: 680.000 đồng/tháng (Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXHstatus1 )
- Từ ngày 15/10/2016: 730.000 đồng/tháng (Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH )
Nguyên tắc chi trả và áp dụng chế độ ăn giữa ca thực hiện theo Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH .
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Oct-2016
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4076

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT26_01092016BLDTBXH[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Tiền lương

blue-check LĐLĐ Tp. HCM yêu cầu báo cáo việc công đoàn tham gia điều chỉnh lương với doanh nghiệp
blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng
blue-check [Hà Nội] Công đoàn cơ sở phải chủ động giám sát việc trả lương, thưởng tết 2022 của doanh nghiệp
blue-check Kế hoạch thưởng tết 2022 phải công khai trước 25/12/2021
blue-check Quy chế trả lương, thưởng cho Ban kiểm soát công ty nhà nước từ 15/1/2022
blue-check Thanh toán lương qua ví điện tử của người lao động vẫn được chấp nhận hạch toán
blue-check Tiền lương chi hộ có được hạch toán chi phí?
blue-check Kéo dài thí điểm quy chế trả lương thưởng đối với các tập đoàn, công ty nhà nước
blue-check Lương ngừng việc do dịch trả thế nào? English attachment
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo quỹ tiền lương năm 2020 của công ty nhà nước (tại TP. HCM)
blue-check Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên dạy nghề
blue-check Các khoản chi trả sau khi chấm dứt HĐLĐ sẽ phải chịu thuế TNCN theo tỷ lệ English attachment