LuatVietnam

blue-check Chế độ báo cáo giải ngân dự án ODA English attachment

Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (12 trang)
Posted: 5/7/2021 9:53:17 AM | Latest updated: 13/4/2022 1:06:15 PM (GMT+7) | Vietlaw: 520
LuatVietnam

Các báo cáo được hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm (trong ngoặc là cơ quan lập báo cáo):

- Báo cáo kế hoạch giải ngân thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA của nước ngoài (Chủ dự án/Ban quản lý dự án);

- Báo cáo định kỳ hàng tháng/quý tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài (Chủ dự án/Ban quản lý dự án);

- Báo cáo tình hình hạch toán, ghi thu ghi chi nguồn vốn nước ngoài hàng năm (Cơ quan chủ quản);

- Báo cáo kết thúc giải ngân khoản vay ODA, vay ưu đãi của chương trình, dự án (Chủ dự án/Ban quản lý dự án).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2021
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT48_28062021BTC[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dự án ODA

blue-check Chế độ báo cáo định kỳ về tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ
blue-check Bãi bỏ thủ tục kê khai xác nhận khoản viện trợ nước ngoài
blue-check Về việc lập chứng từ và khai thuế đối với khoản viện trợ không hoàn lại
blue-check Sắp có Nghị định cắt giảm thủ tục giải ngân vốn ODA
blue-check Quy chế quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại kể từ 20/5/2022 English attachment
blue-check Sẽ đơn giản hóa quy trình đầu tư, giải ngân cho các dự án ODA
blue-check Thay mới thủ tục lập, thẩm định chủ trương đầu tư dự án ODA
blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT cho nhà thầu dự án ODA kể từ 1/1/2022
blue-check 10 thủ tục sửa đổi về phê duyệt viện trợ và chấp thuận đầu tư dự án ODA
blue-check Quy định mới về đầu tư dự án ODA English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện vay lại vốn vay ODA English attachment
blue-check Năm 2021, các dự án ODA giải ngân chậm sẽ bị cắt vốn cho dự án khác
blue-check Dự án ODA sẽ phải trả phí cam kết và phí quản lý nếu chậm tiến độ giải ngân English attachment
blue-check Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Chế độ báo cáo giải ngân dự án ODA English attachment
blue-check Chuyên gia dự án ODA được miễn thuế TNCN trong thời gian làm việc tại Việt Nam English attachment
blue-check VPĐD nhà tài trợ nước ngoài được phép nhận tiền hoàn thuế GTGT
blue-check Nhà thầu dự án ODA phải có MST mới được hoàn thuế English attachment
blue-check Giá thầu dự án ODA không bao gồm thuế, lập hóa đơn như thế nào?
blue-check Thuế GTGT đầu vào hàng hóa sử dụng cho VPĐD dự án ODA không được xét hoàn