LuatVietnam

blue-check Cảnh báo những dấu hiệu gian lận hoàn thuế GTGT (liên quan hàng XNK) English attachment

Công văn số 4539/TCHQ-TXNK ngày 21/9/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quản lý việc hoàn thuế GTGT (4 trang)
Posted: 22/9/2021 2:15:36 PM | Latest updated: 29/9/2021 8:32:01 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5298 | Vietlaw: 529
LuatVietnam

Nhằm ngăn chặn gian lận tiền hoàn thuế GTGT liên quan đến hàng hóa xuất/nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành (với Cục thuế, Công an,...) đối với những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn như:

- Khai khống số lượng hàng hóa xuất khẩu;

- Khai tăng số lượng hàng hóa xuất khẩu so với số lượng thực tế;

- Khai sai tên hàng, chủng loại hàng hóa, khai tăng bất thường trị giá hải quan đối với một số mặt hàng xuất khẩu có trị giá cao (như các linh kiện điện tử: RAM máy tính, chip IC điện tử, chip bo mạch...);

- Sử dụng các chứng từ không hợp lệ để làm thủ tục xuất khẩu;

- Hàng hóa nhập khẩu của các dự án đầu tư có dấu hiệu khai tăng trị giá hải quan bất thường (cao trên 20% so với mức giá tham chiếu của hàng hóa nhập khẩu giống hệt) nhằm làm tăng số tiền thuế GTGT phải nộp và số tiền được hoàn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5298

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4539-21092021TCHQ[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Các trường hợp hoàn thuế GTGT tại cơ quan Hải quan phải xin ý kiến của Thuế
blue-check Dự án thành lập cơ sở kinh doanh cũng được hoàn thuế GTGT khi đạt lũy kế 300 triệu
blue-check Những trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế
blue-check Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý
blue-check Về căn cứ xem xét hoàn thuế cho hàng hóa XNK
blue-check Hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất có được hoàn thuế GTGT?
blue-check Lưu ý về điều kiện hoàn thuế cho hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
blue-check Tái xuất nguyên liệu nhập khẩu đã thay đổi mục đích sử dụng, có được hoàn thuế?
blue-check Các phương án xử lý sai sót trong khâu hoàn thuế của Hải quan
blue-check Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vẫn được hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check Không có doanh thu xuất khẩu, số thuế đầu vào của tháng/quý đó không được xét hoàn
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư ngoài tỉnh
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT của hàng xuất khẩu
blue-check Dự án đầu tư sẽ không được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu không kê khai riêng
blue-check Thuế GTGT bị truy thu sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Hoàn thuế cho dự án đầu tư phải đảm bảo đã góp đủ vốn điều lệ
blue-check Cảnh báo những dấu hiệu gian lận hoàn thuế GTGT (liên quan hàng XNK) English attachment
blue-check Thuế GTGT đầu vào còn lại sau thời điểm chuyển đổi thành DNCX sẽ không được hoàn
blue-check Hải quan giữ thẩm quyền hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu
blue-check Sẽ tăng cường hậu kiểm các hồ sơ hoàn thuế GTGT English attachment