LuatVietnam

blue-check Các yêu cầu khi tổ chức đào tạo trực tuyến nhân viên hàng không từ 2/2/2022 English attachment

Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT ngày 17/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BGTVTstatus2 ngày 14/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không (44 trang)
Posted: 20/12/2021 7:20:35 AM | Latest updated: 27/12/2021 8:44:34 PM (GMT+7) | Vietlaw: 546
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung các yêu cầu khi tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không bằng phương thức trực tuyến, như: phần mềm đào tạo, hạ tầng công nghệ thông tin, học liệu đào tạo...

Ngoài ra, Thông tư còn thay mới, bổ sung một số Phụ lục của Thông tư số 10/2018/TT-BGTVTstatus2 gồm:

- Phụ lục 03 về Danh mục giấy phép, năng định nhân viên hàng không

- Phụ lục 04 về Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không nhóm khai thác cảng hàng không, sân bay

- Phụ lục 05 về Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không nhóm bảo đảm hoạt động bay

- Phụ lục 06 về Mẫu biên bản họp Hội đồng sát hạch nhân viên hàng không

- Phụ lục 07 về Đề cương báo cáo kết quả đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không

- Phụ lục 07A về Đề cương báo cáo số liệu đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không

- Phụ lục 07B về Đề cương báo cáo kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 2-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT35-17122021BGTVT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải hàng không

light-check Khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không English attachment
blue-check Sửa đổi Bộ Quy chế an toàn hàng không (Phần 5, 7 và 10)
blue-check Nhập khẩu "máy bay huấn luyện" có được miễn thuế?
blue-check Tiếp viên hàng không sẽ bị đình chỉ bay nếu có hành vi buôn lậu
blue-check Bỏ thủ tục Kê khai giá vé máy bay nội địa kể từ 15/7/2022
blue-check Từ 15/7/2022, sẽ ấn định khung giá nhượng quyền kinh doanh một số dịch vụ hàng không English attachment
blue-check Từ 24/3/2022, bỏ khống chế tần suất các chuyến bay nội địa English attachment
blue-check Sẽ tăng tần suất các chuyến bay thương mại quốc tế
blue-check Bộ GTVT đề xuất Bộ Y tế xem xét tăng tần suất chuyến bay đến Châu Âu dịp tết
blue-check Từ 23/12/2021, cho phép nối lại đường bay thương mại với Nhật Bản
blue-check Các yêu cầu khi tổ chức đào tạo trực tuyến nhân viên hàng không từ 2/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi, bổ sung Quy tắc bay English attachment
blue-check Từ 1/1/2022, Việt Nam mở lại chuyến bay thương mại với nhiều nước
blue-check Điều kiện kinh doanh cảng hàng không, sân bay từ 15/1/2022 English attachment
blue-check Các gói miễn, giảm thuế dành cho doanh nghiệp ngành hàng không bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Quy chế bảo trì công trình hàng không từ 15/1/2022 English attachment
blue-check Lộ trình nối lại các chuyến bay chở khách thường lệ quốc tế đến Việt Nam
blue-check Những chính sách hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp ngành hàng không
blue-check Bộ GTVT chấp thuận việc mở 16 chuyến bay tự trả phí cách ly cho công dân về nước từ tháng 11/2021
blue-check Hành khách đi máy bay sẽ thống nhất khai báo di chuyển trên PC-COVID