LuatVietnam

blue-check Các trường hợp hàng hóa XNK bị niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử English attachment

Công văn số 1023/TCHQ-GSQL ngày 25/3/2022 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan (4 trang)
Posted: 29/3/2022 10:09:44 AM | Latest updated: 18/4/2022 2:35:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5422 | Vietlaw: 558
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho biết sẽ tiến hành phân bổ seal định vị điện tử cho Hải quan các tỉnh (theo phụ lục đính kèm) để tiến hành niêm phong, giám sát đối với các hàng hóa xuất/nhập khẩu bao gồm:

- Hàng hóa quá cảnh;

- Hàng hóa gửi kho ngoại quan;

- Hàng kinh doanh TN-TX (gồm cả kinh doanh TN-TX gửi kho ngoại quan) được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm lưu giữ hoặc vận chuyển đến cửa khẩu xuất;

- Hàng hóa khác thuộc đối tượng phải niêm phong hải quan theo Điều 50 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5422

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu