LuatVietnam

blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment

Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 30/1/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (4 trang)
Posted: 24/3/2022 7:11:33 AM | Latest updated: 24/3/2022 3:02:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5418
LuatVietnam

Để thực hiện cam kết của Việt Nam với Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(i) chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang các nguồn năng lượng xanh, năng lượng sạch;

(ii) giảm phát thải khí nhà kính trong các ngành, lĩnh vực;

(iii) giảm phát thải khí mê-tan, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp và xử lý chất thải;

(iv) khuyến khích nghiên cứu, phát triển và sử dụng ô tô điện;

(v) quản lý và sử dụng bền vững diện tích rừng hiện có, đồng thời đẩy mạnh trồng rừng mới đê hấp thụ, lưu giữ các- bon;

(vi) nghiên cứu, sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng và phát triển đô thị phù hợp phát triển xanh, bền vững;

(vii) đẩy mạnh, đổi mới công tác truyền thông để toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp thống nhất nhận thức và đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện cam kết tại COP26;

(viii) đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5418

Tệp đính kèm

enflag pdficon TB30-30012022VPCP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Môi trường

blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030
blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất
blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
blue-check Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt công trình gây ô nhiễm không khí
blue-check Thủ tục cấp, đổi giấy phép môi trường tại Hà Nội kể từ 25/3/2022
blue-check Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment
blue-check Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép môi trường
blue-check Biểu phí cấp các loại giấy phép về môi trường kể từ 11/1/2022
blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường English attachment
blue-check Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC English attachment
blue-check Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký hoặc xin phép sử dụng
blue-check Bãi bỏ thủ tục thẩm định báo cáo tác động môi trường các dự án do Bộ Xây dựng phê duyệt
blue-check [TP. HCM] Điều chỉnh mức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp kể từ 1/1/2022
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị đưa dịch vụ vệ sinh, thoát nước vào diện không chịu thuế GTGT
blue-check Quy định về thu gom và xử lý chất thải y tế từ 10/1/2022 English attachment
blue-check 100% siêu thị, TTTM tại Hà Nội sẽ phải sử dụng bao bì thân thiện môi trường