LuatVietnam

blue-check Các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 2030 English attachment

Quyết định số 111/QĐ-BCT ngày 27/1/2022 của Bộ Công thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (27 trang)
Posted: 10/2/2022 3:55:47 PM | Latest updated: 23/2/2022 8:07:55 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5395 | Vietlaw: 549
LuatVietnam

Theo Quyết định này, Bộ Công thương sẽ triển khai các nhóm giải pháp sau để thực hiện Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030:

1. Hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh lĩnh vực thương mại theo cam kết quốc tế

2. Gia tăng cầu tiêu dùng trong nước, phát triển doanh nghiệp phân phối, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng

3. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại

4. Phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hóa

5. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại

6. Đẩy mạnh thông tin, dự báo xu hướng thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời ứng phó với những đột biến bất lợi

7. Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thương mại trong nước

8. Đổi mới công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường trong nước

9. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 27-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5395

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD111-27012022BCT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh tế

blue-check Đề cương lập Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
blue-check Các giải pháp phát triển KT-XH được đề cập tại phiên họp Chính phủ tháng 6/2022
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số
blue-check Chính phủ sẽ có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
blue-check Đề án phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam English attachment
blue-check Chính phủ sẽ triển khai nhiều gói hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh bền vững từ 2022-2025English attachment
blue-check Những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế năm 2022 English attachment
blue-check Các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến 2030 English attachment
blue-check Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH TP. HCM giai đoạn 2022-2025
blue-check Hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics của Việt Nam
blue-check Định hướng cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội sau dịch
blue-check Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh của TP. Hà Nội
blue-check Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bốn ngày 3-6/11/2021
blue-check Các tỉnh được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất
blue-check Chính phủ yêu cầu khôi phục từng bước sản xuất kinh doanh kể từ tháng 10/2021
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM sắp hưởng nhiều gói hỗ trợ trong tháng 8/2021
blue-check Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021 English attachment
blue-check Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của TP. Hà Nội
blue-check Nghị quyết về phát triển bền vững English attachment