LuatVietnam

blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment

Công văn số 1449/TCHQ-GSQL ngày 25/4/2022 của Tổng cục Hải quan về mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D (1 trang)
Posted: 26/4/2022 9:17:06 AM | Latest updated: 27/4/2022 3:43:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5440 | Vietlaw: 559
LuatVietnam

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, các nước thành viên ATIGA đã thống nhất chấp nhận C/O mẫu D sử dụng mã HS 2017 được cấp đến ngày 28/2/2023, bao gồm cả C/O giấy, C/O điện tử và chứng từ tự chứng nhận xuất xứ.

Đối với C/O mẫu D cấp từ ngày 1/3/2023 trở đi, chỉ được chấp nhận sử dụng mã HS 2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5440

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu