LuatVietnam

blue-check Bổ sung quy định về mức bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong hoạt động xây dựng English attachment

Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (3 trang)
Posted: 11/3/2022 7:23:20 AM | Latest updated: 6/8/2022 2:07:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5409 | Vietlaw: 562
LuatVietnam

Một trong những điểm mới đáng lưu ý của Nghị định này là bổ sung quy định về trách nhiệm mua và mức bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong hoạt động xây dựng.

Theo đó, nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong thời hạn từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc xây dựng.

Đối với loại bảo hiểm này, số tiền bảo hiểm tối thiểu sẽ là 100 triệu đồng/người/vụ nếu thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Nếu bị thiệt hại về tài sản, chi phí pháp lý... thì số tiền bảo hiểm tối thiểu sẽ là 10% giá trị công trình (với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng) và tối thiểu 100 tỷ đồng (với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên).

Ngoài ra, Nghị định này còn điều chỉnh Danh mục công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng. Cụ thể, sẽ áp dụng Danh mục mới tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thay cho Danh mục cũ tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CPstatus1 .

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5409

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND20-10032022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng công trình

blue-check Danh sách các tỉnh được phân cấp quản lý các thành phần của cao tốc Bắc - Nam
blue-check Về định mức dự toán khoan đặt ống ngầm
blue-check Cần quy định rõ trách nhiệm bảo hành nhà ở trong hợp đồng xây dựng
blue-check Hủy bỏ TCVN 8819:2011 về thi công mặt đường bê tông nhựa nóng
blue-check Công bố 03 TCVN mới ban hành về thi công nhựa đường
blue-check Những điều cần biết khi xây dựng công trình ngầm
blue-check Những lưu ý khi xác định dự toán công tác đào móng công trình
blue-check Giải thích về định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
blue-check Công trình trường mầm non không được thiết kế phòng học vượt quá tầng 3
blue-check Những lưu ý khi lập hồ sơ thiết kế dự án có công trình ngầm
blue-check Yêu cầu cần tuân thủ khi triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông
blue-check Đường đô thị từ cấp III trở lên phải mời cơ quan chuyên môn nghiệm thu
blue-check Giải thích về cách tính hệ số sử dụng đất của công trình căn cứ theo diện tích sàn
blue-check Các phần diện tích sàn được trừ khi tính hệ số sử dụng đất của công trình
blue-check Cách xác định đơn giá xây dựng chi tiết của gói thầu
blue-check Sắp ban hành tiêu chuẩn mới về thiết kế đường đô thị và đường cấp nước
blue-check Bảng tỷ trọng các thành phần chi phí xây dựng tính theo năm gốc 2020 (tại TP. HCM)
blue-check Hạng mục công trình đã bàn giao trước 1/2/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Các công trình lớn, kỹ thuật phức tạp phải đánh giá an toàn định kỳ
blue-check Bổ sung quy định về mức bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong hoạt động xây dựng English attachment