LuatVietnam

blue-check Bổ sung nhiều quy định mới về đóng, hưởng BHXH English attachment

Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (14 trang)
Posted: 20/7/2021 9:36:35 AM | Latest updated: 7/9/2021 1:08:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5252 | Vietlaw: 525
LuatVietnam

Nhiều quy định quan trọng liên quan đến chính sách đóng, hưởng BHXH đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này, bao gồm:

- Cách tính mức hưởng chế độ ốm đau cho những ngày lẻ không trọn tháng của người bệnh cần chữa trị dài ngày;

- Tiền lương làm căn cứ tính mức hưởng chế độ ốm đau (gồm cả nghỉ chăm sóc con ốm) khi thời gian nghỉ từ 14 ngày trở lên;

- Căn cứ xác định thời gian tối đa được nghỉ dưỡng sức sau ốm đau trong một năm;

- Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với người cha (trong trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng thai sản);

- Chế độ thai sản đối với trường hợp mang thai đôi trở lên mà khi sinh có con bị chết hoặc chết lưu;

- Chế độ nghỉ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con;

- Chế độ thai sản trong trường hợp nghỉ thai sản trùng với ngày nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không lương;

- Chế độ nghỉ dưỡng sức sau thai sản; hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản;

- Việc xác định thời gian làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để làm căn cứ nghỉ hưu sớm;

- Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động;

- Cách tính mức lương hưu hằng tháng trong trường hợp nghỉ hưu trước tuổi;

- Cách tính lương hưu đối với người hưởng lương nhà nước, vừa làm nghề có và không có phụ cấp thâm niên;

- Căn cứ xác định tuổi, thu nhập của thân nhân người lao động khi hưởng trợ cấp tuất;

- Lựa chọn giữa hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và một lần;

- Tiền lương tháng làm căn cứ trích đóng BHXH;

....

Theo đó, tiền lương làm căn cứ trích đóng BHXH kể từ ngày 1/1/2021 trở đi là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH . Trước 1/1/2021, khoản bổ sung khác phải trích đóng BHXH sẽ xác định theo điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXHstatus1 (Khoản 26 Điều 1).

Thời gian hưởng, trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con sẽ được tính theo số con thực sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu (khoản 6 Điều 1).

Trường hợp thời gian nghỉ hưởng thai sản trùng với thời gian nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng thì khoảng thời gian trùng với ngày phép năm, nghỉ việc riêng không được tính hưởng chế độ thai sản (khoản 7 Điều 1).

Lao động nữ nếu đi làm lại trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản thì không được giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh (khoản 8 Điều 1).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

Bãi bỏ khoản 1 Điều 15; các khoản 1, 2 Điều 18 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 29/12/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 1-Sep-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5252

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu