LuatVietnam

blue-check Bộ định mức xây dựng áp dụng từ 15/10/2021 English attachment

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng (2117 trang)
Posted: 7/9/2021 3:07:03 PM | Latest updated: 8/7/2022 1:06:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5288 | Vietlaw: 529
LuatVietnam

Thông tư thay mới toàn bộ các tập định mức xây dựng hiện hành, bao gồm:

1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (Phụ lục I)

2. Định mức dự toán xây dựng công trình (Phụ lục II)

3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình (Phụ lục III)

4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (Phụ lục IV)

5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Phụ lục V)

6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (Phụ lục VI)

7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Phụ lục VII)

8. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (Phụ lục VIII).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.

Định mức xây dựng quy định tại Thông tư này thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXDstatus1 ngày 26/12/2019; Thông tư số 16/2019/TT-BXDstatus1 ngày 26/12/2019 và thay thế Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BXDstatus1 ngày 20/7/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5288

Tệp đính kèm

enflag wordicon TT12-31082021BXD[E].docx

Dòng thời gian

Xây dựng

blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?
blue-check Yêu cầu khi thực hiện dự án công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất dân cư
blue-check Về phạm vi bồi thường bảo hiểm của nhà thầu xây dựng với bên thứ ba
blue-check Chủ đầu tư buộc phải hoàn trả tiền bảo hành cho nhà thầu nếu nghiệm thu đạt yêu cầu English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép xây dựng trong các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021
blue-check Về trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng
blue-check Vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các quận của Hà Nội sẽ bị phạt tiền gấp đôi
blue-check Về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
blue-check Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng
blue-check Xây nhà riêng lẻ trên đất dự án có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Trường hợp nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng?
blue-check Có thể điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói do ảnh hưởng dịch
blue-check Lệ phí điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực xây dựng tăng lên 1 triệu đồng kể từ 8/8/2022 English attachment
blue-check Xây nhà ở riêng lẻ trên đất dự án đã có hạ tầng phải xin giấy phép xây dựng
blue-check Về thủ tục sửa chữa công trình của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Về thẩm quyền gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng
blue-check Có được điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo chính sách giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Điều chỉnh thiết kế xây dựng từ sau 3/3/2021 phải thẩm định theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP
blue-check Xây dựng nhà máy phải đảm bảo mật độ thuần không quá 70% English attachment