LuatVietnam

blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào, giai đoạn 2020 - 2023 English attachment

Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Lào từ ngày 04/10/2020 đến ngày 04/10/2023 (31 trang)
Posted: 21/10/2021 8:15:03 AM | Latest updated: 9/3/2022 8:17:24 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5317 | Vietlaw: 551
LuatVietnam

Nghị định ban hành Biểu thuế và điều kiện hưởng Biểu thuế ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam - Lào trong giai đoạn từ 4/10/2020 - 4/10/2023.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào (trừ những hàng hóa thuộc Phụ lục I, II, III ban hành kèm Nghị định này) sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt 0% nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 8 của Nghị định.

Đính kèm:

1. Danh mục hàng hóa được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất ATIGA của Việt Nam theo Hiệp định thương mại Việt - Lào (Phụ lục I).

2. Danh mục hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định thương mại Việt - Lào (Phụ lục II).

3. Danh mục hàng hóa được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hằng năm theo Hiệp định thương mại Việt - Lào (Phụ lục III).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giai đoạn 1/9/2026 đến 3/10/2020 áp dụng theo biểu thuế ban hành tại Nghị định số 124/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 1/9/2016
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 19-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5317

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND90-19102021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Biểu thuế

blue-check Hàng nhập khẩu từ Peru được hưởng thuế CPTPP từ 19/9/2021 English attachment
blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment
blue-check Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào, giai đoạn 2020 - 2023 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment
blue-check Biểu thuế UKVFTA (Việt - Anh) giai đoạn 2021 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế nhập khẩu dành riêng cho Lào đã hết hiệu lực từ 3/10/2020 English attachment
blue-check Biểu thuế EVFTA (Việt Nam - Châu Âu), giai đoạn 2020 - 2022 English attachment
blue-check Dự thảo Biểu thuế EVFTA
blue-check Về việc khai mã Biểu thuế B24 để hưởng thuế VNCUFTA English attachment
blue-check Biểu thuế VNCUFTA (Việt Nam - Cuba), giai đoạn 2020-2023 English attachment
blue-check Biểu thuế AHKFTA (Asean - Hongkong) 2019 - 2022
blue-check Thuế nhập khẩu dầu thô ngoài WTO giảm còn 0% English attachment
blue-check Nhập khẩu hàng hưởng thuế CPTPP, khai mã biểu thuế là B21
blue-check Hướng dẫn khai thuế suất theo Biểu thuế CPTPP 2019-2022 English attachment
blue-check Dự thảo điều chỉnh thuế suất MFN
blue-check 10 Biểu thuế FTA mới áp dụng cho giai đoạn 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế AKFTA (Asean - Korea) 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế AIFTA (Asean - India) 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế AJCEP (Asean - Japan) 2018 - 2022 English attachment