LuatVietnam

blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment

Nghị định số 83/2021/NĐ-CP ngày 13/9/2021 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021-2022 (10 trang)
Posted: 14/9/2021 1:50:56 PM | Latest updated: 2/6/2022 8:06:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5290 | Vietlaw: 527
LuatVietnam

Ban hành kèm theo Nghị định này:

1. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021 - 2022 (Phụ lục I)

2. Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận song phương Việt Nam - Campuchia (Phụ lục II)

3. Danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan hàng hóa hưởng Biểu thuế ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021 - 2022 (Phụ lục III)

Cần lưu ý, một trong những điều kiện để hàng hóa nhập khẩu từ Campuchia được hưởng Biểu thuế ưu đãi đặc biệt này là phải có C/O Form S.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Sep-2021
Hết hiệu lực 1-Jan-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5290

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND83-13092021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Biểu thuế

blue-check Hàng nhập khẩu từ Peru được hưởng thuế CPTPP từ 19/9/2021 English attachment
blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment
blue-check Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào, giai đoạn 2020 - 2023 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment
blue-check Biểu thuế UKVFTA (Việt - Anh) giai đoạn 2021 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế nhập khẩu dành riêng cho Lào đã hết hiệu lực từ 3/10/2020 English attachment
blue-check Biểu thuế EVFTA (Việt Nam - Châu Âu), giai đoạn 2020 - 2022 English attachment
blue-check Dự thảo Biểu thuế EVFTA
blue-check Về việc khai mã Biểu thuế B24 để hưởng thuế VNCUFTA English attachment
blue-check Biểu thuế VNCUFTA (Việt Nam - Cuba), giai đoạn 2020-2023 English attachment
blue-check Biểu thuế AHKFTA (Asean - Hongkong) 2019 - 2022
blue-check Thuế nhập khẩu dầu thô ngoài WTO giảm còn 0% English attachment
blue-check Nhập khẩu hàng hưởng thuế CPTPP, khai mã biểu thuế là B21
blue-check Hướng dẫn khai thuế suất theo Biểu thuế CPTPP 2019-2022 English attachment
blue-check Dự thảo điều chỉnh thuế suất MFN
blue-check 10 Biểu thuế FTA mới áp dụng cho giai đoạn 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế AKFTA (Asean - Korea) 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế AIFTA (Asean - India) 2018 - 2022 English attachment
blue-check Biểu thuế AJCEP (Asean - Japan) 2018 - 2022 English attachment