LuatVietnam

blue-check Bán hàng tiêu dùng cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment

Công văn số 22086/CTHN-TTHT ngày 21/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất (5 trang)
Posted: 30/6/2021 3:10:44 PM | Latest updated: 7/7/2021 8:20:29 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5239 | Vietlaw: 516
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus1 , trường hợp có sự thay đổi nội dung hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành, doanh nghiệp bắt buộc phải lập thông báo phát hành mới gửi cơ quan thuế.

Trường hợp doanh nghiệp cung cấp các mặt hàng văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng cho DNCX thì được áp dụng thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Điều kiện, thủ tục khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5239

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV22086_21062021CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công
blue-check DNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment
blue-check Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu
blue-check Bắt buộc kiểm tra thực tế nhà xưởng của DNCX để xác định điều kiện giám sát hải quan
blue-check Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại English attachment
blue-check Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi English attachment
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Hàng XNK tại chỗ trên địa bàn TP. HCM sẽ làm thủ tục tại Chi cục Quản lý hàng gia công
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX và nội địa làm thủ tục ở đâu?
blue-check DNCX cần có xác nhận giám sát hải quan bằng camera trước ngày 25/4/2022 English attachment
blue-check Không được cho thuê lại kho của DNCX đang thuê English attachment
blue-check Giao thức kết nối camera giữa DNCX và Hải quan English attachment
blue-check Hướng dẫn thống nhất một số quy định mới về giám sát hải quan đối với DNCX English attachment
blue-check Cho doanh nghiệp nội địa mượn khuôn mẫu, DNCX có cần khai hải quan?
blue-check Điều kiện cho phép DNCX thuê kho bên ngoài trong giai đoạn dịch