LuatVietnam

blue-check Bán cổ phần tại công ty xăng dầu cho nước ngoài phải xin phép Thủ tướng English attachment

Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu (23 trang)
Posted: 2/11/2021 9:06:17 AM | Latest updated: 16/11/2021 4:24:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5324 | Vietlaw: 535
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến kinh doanh xăng dầu, gồm: điều kiện chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài; điều kiện về kho chứa, phương tiện chuyên chở, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu; mẫu biểu, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu...

Theo đó, trường hợp các công ty xăng dầu muốn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thì phải được Thủ tướng cho phép (ngoại trừ bán cho nhà đầu tư nước ngoài đã được Thủ tướng phê duyệt).

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu sẽ bị tước giấy phép hoạt động trong các trường hợp sau: không hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian 01 quý trở lên; không thực hiện đủ tổng nguồn tối thiểu được Bộ Công thương giao trong hai (02) năm liên tiếp; vi phạm nhiều lần về chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2022.

Bãi bỏ khoản 6 Điều 9, khoản 18 Điều 9, khoản 7 Điều 15, khoản 7 Điều 18, Điều 36, điểm e khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 40 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 03/9/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 2-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5324

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND95-01112021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xăng dầu

blue-check Thuế nhập khẩu ưu đãi xăng không pha chì giảm còn 10% kể từ 8/8/2022
blue-check Dự kiến giảm thuế nhập khẩu xăng không pha chì xuống 10%
blue-check Xăng dầu được giảm thuế BVMT kể từ 11/7/2022
blue-check Từ 11/7/2022, thuế BVMT đối với xăng giảm còn 1.000 đ/lít
blue-check Từ 11/7/2022, thuế BVMT của xăng giảm còn 1.000 đồng/lít
blue-check Xăng dầu tiếp tục được giảm 50% thuế BVMT từ 11/7/2022 English attachment
blue-check Từ 13/5/2022, giá xăng RON95-III tăng mạnh lên 32.375 đồng/lít
blue-check Từ 1/6/2022, tiếp tục tăng giá bán các loại xăng dầu
blue-check Các kho xăng dầu phải khẩn trương lắp thiết bị đo bồn tự động trước 10/7/2022
blue-check Sẽ xử lý nghiêm các cửa hàng xăng dầu có hành vi đầu cơ, găm hàng
blue-check Bộ Tài chính sẽ đề xuất sửa đổi thuế BVMT để giảm mức giá xăng dầu
blue-check Sẽ tăng cường thanh tra giá bán tại các cửa hàng xăng dầu trên cả nước
blue-check Dầu gốc nhập khẩu để chế biến dầu nhờn có bị tính thuế BVMT? English attachment
blue-check Từ 1/1/2022, xăng máy bay được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Các thủ tục mới về cấp phép kinh doanh xăng dầu
blue-check Hướng dẫn tính toán giá cơ sở xăng dầu English attachment
blue-check Bán cổ phần tại công ty xăng dầu cho nước ngoài phải xin phép Thủ tướng English attachment
blue-check Gia hạn tái xuất xăng dầu đã tạm nhập đến hết tháng 12/2021
blue-check Thay mới Danh mục TTHC được giải quyết một cửa tại Bộ Xây dựng
blue-check "Dầu gia công kim loại" có chịu thuế BVMT?