LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ một số thủ tục về đầu tư dự án nhà ở English attachment

Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXDstatus2 ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXDstatus2 ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (3 trang)
Posted: 27/7/2021 2:28:20 PM | Latest updated: 4/11/2021 9:25:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5259 | Vietlaw: 520
LuatVietnam

Thông tư bãi bỏ một số điều khoản tại Thông tư số 19/2016/TT-BXDstatus2 liên quan đến nhà ở, bao gồm:

- Điều 4 về trình tự, thủ tục đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

- Điều 5 về trình tự, thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

- Điều 6 về thẩm định của cơ quan quản lý nhà ở đối với các dự án xây dựng nhà ở quy định tại khoản 2, 3 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CPstatus2 .

- Điều 7 về hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.

- Điều 8 về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.

- Khoản 1 Điều 9 về điều kiện huy động vốn phát triển nhà ở thương mại thông qua hình thức thu tiền trả trước của người mua, thuê mua nhà.

- Điều 11 về hồ sơ, quy trình lựa chọn doanh nghiệp bất động sản làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ.

Ngoài ra, điểm e khoản 4 Điều 8 Quy chế quản lý chung cư ban hành tại Thông tư số 02/2016/TT-BXDstatus2 (liên quan đến đơn vị quản lý bãi xe ô tô) cũng được bãi bỏ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 26/8/2021.
Xem Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 7/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5259

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT07_30062021BXD[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà đất

blue-check Dự thảo Luật Đất đai
blue-check Chương trình phát triển nhà ở tại Hà Nội giai đoạn 2021-2030
blue-check Quy trình xác thực và giải quyết đăng ký biến động đất đai trên Cổng dịch vụ công
blue-check Những quy định cần tuân thủ khi tính toán chỉ tiêu dân số trong các dự án nhà ở
blue-check Định hướng sửa đổi pháp luật đất đai đến 2030 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp Sổ hồng, Sổ đỏ tại Hà Nội
blue-check [Tp. HCM] Sửa đổi địa bàn áp dụng mức hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm 6 triệu đồng/tháng
blue-check Có được cho thuê lại nhà ở đang thuê của nhà nước?
blue-check [Hà Nội] Từ 13/6/2022, tham gia đấu giá đất phải đặt cọc ít nhất 20% giá khởi điểm
blue-check Sửa đổi một số thủ tục về cấp sổ đỏ và đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội
blue-check Các tỉnh sẽ rà soát lại hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương
blue-check Nghiêm cấm phân lô, bán nền đất đồi núi
blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường thanh tra hoạt động đấu giá đất đai
blue-check Không được thực hiện dự án nhà ở thương mại trên đất thương mại dịch vụ English attachment
blue-check Tổ chức nước ngoài không được mua nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội English attachment
blue-check Bán nhà xưởng, nhà kho... trên giấy có cần xin phép?
blue-check Dự án nhà ở xã hội phải xác định 20% quỹ đất dành cho nhà ở thương mại trước khi đấu thầu
blue-check Nhà dự án đang thế chấp có được phép bán?
blue-check Về cách tính phiếu bầu Ban quản trị chung cư
blue-check Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa và đất rừng