LuatVietnam

blue-check 100% doanh nghiệp tại TP. HCM phải chuyển đổi sang HĐĐT mới trước 31/3/2022 English attachment

Công văn số 1933/CTTPHCM-TTHT ngày 14/3/2022 của Cục Thuế TP. HCM về đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử (2 trang)
Posted: 18/3/2022 2:43:03 PM | Latest updated: 29/6/2022 2:38:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5413 | Vietlaw: 567
LuatVietnam

Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-BTC và Quyết định số 1417/QĐ-TCT, Cục thuế TP. HCM khuyến cáo tất cả (100%) các doanh nghiệp trên địa bàn phải nghiêm túc và khẩn trương chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT mới đảm bảo trước ngày 31/3/2022.

Hiện tại, Cục thuế Thành phố đã gửi thông báo áp dụng HĐĐT mới cho các doanh nghiệp nhưng đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp chưa chuyển đổi theo yêu cầu.

Nếu cần hỗ trợ trong quá trình đăng ký sử dụng HĐĐT mới, doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ quan thuế và các doanh nghiệp cung cấp phần mềm hóa đơn (theo Danh sách công bố trên website của Cục thuế TP. HCM https://www.hcmtax.gov.vn/ ).

Với khuyến cáo này, cần lưu ý rằng hóa đơn mà các doanh nghiệp có trụ sở tại Tp. HCM phát hành từ 1/4/2022 phải là hóa đơn điện tử loại mới (có mã của cơ quan thuế)
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5413

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1933-14032022CTHCM[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ
blue-check Miễn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số
blue-check Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử
blue-check Những lưu ý khi áp dụng biên lai điện tử
blue-check Thông báo số lượng và giá bán các loại tem điện tử dán cho rượu sản xuất trong nước (2022)
blue-check Thông báo số lượng và giá bán tem điện tử dành cho thuốc lá (năm 2022)
blue-check Cẩm nang sử dụng HĐĐT dành cho cá nhân kinh doanh
blue-check Hướng dẫn đăng ký mua và sử dụng tem điện tử (dành cho rượu và thuốc lá)
blue-check Gửi trả hàng vẫn phải phát hành hóa đơn
blue-check Cục thuế TP. HCM muốn 100% doanh nghiệp sẽ áp dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022
blue-check Cục thuế TP. HCM nhắc doanh nghiệp khẩn trương chuyển đổi sang HĐĐT trước 1/7/2022
blue-check HĐĐT ghi sai giá trị hàng hóa, có thể điều chỉnh hoặc phát hành mới
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy bị sai sót sau khi đã áp dụng HĐĐT, xử lý thế nào?