VietlawOnline

blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment

Công văn số 10577/CTHN-TTHT ngày 28/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế (4 trang)
Posted: 31/3/2022 1:20:16 PM | Latest updated: 4/4/2022 6:44:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5423
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , dự án đáp ứng tiêu chí là dự án đầu tư mở rộng sẽ được lựa chọn hưởng một trong hai ưu đãi như sau:

(i) Hưởng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế bằng với mức ưu đãi của dự án đang hoạt động trong thời gian còn lại; hoặc

(ii) Hưởng thời gian miễn, giảm thuế bằng với thời gian miễn, giảm thuế áp dụng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn/lĩnh vực (cụ thể miễn thuế 2 năm, giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5423
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV10577-28032022CTHN[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu