VietlawOnline

blue-check Quy chế hoạt động của trường tư thục kể từ 14/2/2022 English attachment

Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (13 trang)
Posted: 10/1/2022 8:08:39 AM | Latest updated: 25/5/2022 3:48:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5377 | Vietlaw: 562
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Quy chế hoạt động của loại hình trường tư thục, bao gồm: cơ cấu tổ chức; giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, học sinh; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản; thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo Quy chế mới, thẩm quyền cấp phép thành lập trường học tư thục được quy định như sau: Chủ tịch UBND huyện cấp phép đối với trường tiểu học và THCS; Chủ tịch UBND tỉnh cấp phép đối với trường THPT.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2022 và thay thế Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐTstatus1 ngày 28/3/2011.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 14-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5377
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT40-30122021BGDDT[EN].pdf
Dòng thời gian