VietlawOnline

blue-check Người nước ngoài nếu là cá nhân cư trú vẫn được hưởng mức thuế TNCN 10% nếu không có HĐLĐ English attachment

Công văn số 54823/CTHN-TTHT ngày 15/12/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN và thuế nhà thầu (6 trang)
Posted: 22/12/2021 7:16:39 AM | Latest updated: 28/12/2021 4:05:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5364 | Vietlaw: 547
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp người nước ngoài không cư trú nhưng có phát sinh tiền lương, tiền công được chi trả tại Việt Nam thì phải nộp thuế với thuế suất 20%.

Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam nhưng không có HĐLĐ thì phải nộp thuế với thuế suất 10% (điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Đối với tổ chức nước ngoài nếu có phát sinh thu nhập từ thực hiện dự án tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5364
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV54823-15122021CTHN[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu