LuatVietnam

blue-check Tiền phép năm trả cho lao động còn làm việc sẽ không được hạch toán English attachment

Công văn số 3925/CTHN-TTHT ngày 27/1/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ (3 trang)
Posted: 9/2/2022 8:48:55 AM | Latest updated: 28/3/2022 9:13:46 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5390 | Vietlaw: 553
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, tiền lương trả cho ngày phép chưa nghỉ (tiền phép năm) chỉ được chấp nhận hạch toán khi doanh nghiệp chi trả phù hợp với quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo quy định mới tại Điều 113 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14, phép năm chưa nghỉ chỉ được quy đổi và trả bằng tiền trong trường hợp người lao động do thôi việc hoặc mất việc mà chưa nghỉ phép năm; các trường hợp còn làm việc sẽ không được trả tiền những ngày phép chưa nghỉ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5390

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3925-27012022CTHN[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chi phí hợp lý

blue-check Không phải kê khai giao dịch liên kết đối với khoản chi hộ, thu hộ English attachment
blue-check Điều kiện hạch toán tiền phép năm
blue-check Công ty tư vấn du học được hạch toán chi phí chiêu sinh
blue-check Những khoản chi từ thiện nào được chấp nhận hạch toán?
blue-check Mua hàng hóa của cá nhân được lập bảng kê để hạch toán
blue-check Tiền lương của giám đốc kiêm chủ công ty MTV không được tính vào chi phí English attachment
blue-check Về điều kiện hạch toán các khoản nợ cấn trừ qua bên thứ ba
blue-check Điều kiện hạch toán khoản tiền phép năm English attachment
blue-check Tiền phép năm trả cho lao động còn làm việc sẽ không được hạch toán English attachment
blue-check Thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ không được hạch toán vào chi phí
blue-check Phí đóng góp các Quỹ hiệp hội được chấp nhận hạch toán
blue-check Tiền lương của chủ công ty MTV không được chấp nhận hạch toán
blue-check Hóa đơn đầu vào nếu lập sau hóa đơn đầu ra có được hạch toán?
blue-check Trường hợp nào được hạch toán tiền lương của chủ công ty MTV?
blue-check Ngành thuế sẽ không chấp nhận khoản trợ cấp thôi việc/mất việc cho thời gian có đóng BHTN
blue-check Chi phí xét nghiệm, cách ly cho người lao động đều được hạch toán English attachment
blue-check Doanh nghiệp liên kết có được hạch toán "tiền lãi mua hàng trả chậm"? English attachment
blue-check Chi phí mua và tiêm vắc xin Covid-19 cho người lao động có được hạch toán?
blue-check Từ 2019, hạn mức hạch toán lãi vay của doanh nghiệp liên kết đã được tăng lên 30%
blue-check Khoản hỗ trợ lãi suất vay vốn cho khách hàng có được hạch toán?