VietlawOnline

blue-check Bao bì in sẵn xuất xứ nước ngoài chỉ được nhập khẩu bù đắp cho số bị hỏng English attachment

Công văn số 2857/TCHQ-GSQL ngày 10/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu bao bì để thay thế bao bì nhập khẩu bị hỏng (1 trang)
Posted: 11/6/2021 7:31:16 AM | Latest updated: 15/6/2021 4:20:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5226 | Vietlaw: 513
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bao bì in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ nước ngoài để thay thế cho số bao bì nhập khẩu bị hỏng thì vẫn được làm thủ tục nhập khẩu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúng mục đích đối với bao bì nhập khẩu in sẵn xuất xứ nước ngoài.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5226
Files attachment
enflag pdficon CV2857_10062021TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu