LuatVietnam

blue-check Vay vốn công ty khác, trường hợp nào bị coi là giao dịch liên kết? English attachment

Công văn số 23820/CTHN-TTHT ngày 29/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định giao dịch liên kết (2 trang)
Posted: 14/7/2021 7:33:26 AM | Latest updated: 26/8/2021 2:49:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5248 | Vietlaw: 524
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, trường hợp Công ty được doanh nghiệp khác cho vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết) mà hạn mức vay chiếm từ 25% vốn góp chủ sở hữu của Công ty và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của Công ty thì Công ty và các bên được xác định là có quan hệ liên kết.

Theo đó, các giao dịch phát sinh (mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, vay, cho vay...) giữa Công ty và các bên được xác định là giao dịch liên kết.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5248

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV23820_29062021CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý doanh nghiệp

light-check Hướng dẫn khai nộp tiền cổ phần hóa và bán vốn nhà nước
blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment
blue-check Thay mới tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp được công nhận kinh doanh bền vững English attachment
blue-check Thay mới Quy chế tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa English attachment
blue-check Điều lệ hoạt động của Hội sẽ không được phê duyệt nếu tổ chức đại hội sai trình tự
blue-check Hướng dẫn mới về bổ nhiệm người quản lý và đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp quốc phòng
blue-check [Dự thảo] Thông tư mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thời gian tới
blue-check Thay mới Quy chế đánh giá các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Danh sách cán bộ đầu mối tiếp nhận hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương
blue-check Danh sách doanh nghiệp lớn do Tổng cục Thuế trực tiếp quản lý
blue-check Thời điểm chính thức trở thành người ĐDPL là khi nào? English attachment
blue-check Tiêu chí phân loại và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sẽ có chính sách hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp "3 tại chỗ" English attachment
blue-check Các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đơn giản hóa