LuatVietnam

blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment

Công văn số 2772/TCHQ-GSQL ngày 7/7/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý, tiêu hủy hàng hóa là phế liệu tồn đọng (2 trang)
Posted: 18/7/2022 9:09:24 AM | Latest updated: 21/7/2022 1:39:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5497 | Vietlaw: 570
LuatVietnam

Liên quan đến việc tiêu hủy phế liệu tồn đọng tại cảng, Tổng cục Hải quan đã căn cứ khoản 8 Điều 2 Nghị định 102/2021/NĐ-CP và giao Cục Hải quan địa phương tự quyết định giám sát quá trình tiêu hủy phế liệu bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật khác như hệ thống camera.

Đối với hãng tàu cố tình không chấp hành quyết định buộc tiêu hủy phế liệu không đủ tiêu chuẩn nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu dừng giải quyết thủ tục hải quan, đồng thời thông báo đến Cảng vụ hàng hải phối hợp dừng cấp phép tàu biển ra, vào cảng theo quy định tại Điều 80 Nghị định 58/2017/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5497

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2772-07072022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế chỉ được bãi bỏ sau khi sửa Luật
blue-check Kiến nghị sửa đổi căn cứ xác định hàng trong nước đã sản xuất được
blue-check Mua bán với DNCX phải mở tờ khai XNK tại chỗ
blue-check "Thuốc lá điện tử" chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam English attachment
blue-check Những trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan
blue-check Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
blue-check Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng SXXK English attachment
blue-check Doanh nghiệp XNK chỉ có thể đóng MST khi được Hải quan xác nhận không nợ thuế
blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment
blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?
blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng
blue-check Phân loại, gia cố bao bì hàng hóa trong kho ngoại quan phải thông báo trước với Hải quan
blue-check Nhập khẩu hàng bù cho lô hàng lỗi, khai báo mã loại hình H11