VietlawOnline

blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment

Công văn số 151/CTPN-KT ngày 23/5/2022 của Bộ Công thương về thông báo cấp phát giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) (1 trang)
Posted: 27/5/2022 9:12:58 AM | Latest updated: 16/6/2022 2:22:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5460 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Cục Công tác phía Nam (Bộ Công thương) thông báo từ ngày 24/5/2022 sẽ cấp miễn phí tất cả các loại form C/O cho doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 552/VP-KT ngày 19/5/2022.

Tuy nhiên, việc cấp form C/O miễn phí (không thu tiền) được căn cứ theo nguyên tắc và tiêu chí sau:

- Với mỗi chủng loại form C/O, doanh nghiệp chỉ đăng ký nhận mới sau khi đã sử dụng hết số lượng C/O cũ;

- Số lượng form được cấp theo từng chu kỳ 07 ngày căn cứ theo số lượng đăng ký dựa trên kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai báo khi đăng ký cấp C/O;

- Khi đến nhận form C/O, doanh nghiệp phải nộp kèm theo Công văn ghi rõ các thông tin: tên, địa chỉ, MST của doanh nghiệp; chủng loại, số lượng từng form sẽ dùng trong chu kỳ 07 ngày.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5460
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV151-23052022BCT[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu