VietlawOnline

stop-check Suất vốn đầu tư và giá xây dựng công trình 2017

Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017 (110 trang)
Posted: 30/10/2018 2:42:05 PM | Latest updated: 24/5/2023 10:39:48 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4589

Information

Effective Date 12-Oct-2018
ExpiredDate 14-Jan-2020
ReplaceDocument

follow 44/QĐ-BXD - Investment unit cost in construction in 2018

Files attachment

Penalty document

Unknown

Flow

Suất vốn đầu tưCập nhật đến: 25-Jul-2023

Timeline