VietlawOnline

blue-check Nhiều thay đổi lớn về điều kiện kinh doanh BĐS kể từ 1/3/2022 English attachment

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (130 trang)
Posted: 10/1/2022 7:52:54 AM | Latest updated: 29/6/2022 4:06:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5376 | Vietlaw: 549
LuatVietnam

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị định này là gỡ bỏ yêu cầu về vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS (khoản 1 Điều 4), thay vì trước đó áp dụng mức vốn pháp định là 20 tỷ đồng. Sửa đổi này nhằm đảm bảo phù hợp với sửa đổi tại khoản 2 Điều 17 Luật Đầu tư 61/2020/QH14status2 .

Tuy nhiên, riêng với chủ đầu tư dự án BĐS, phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha và không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư nếu quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên (khoản 2 Điều 4).

Ngoài ra, các hợp đồng bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuế lại BĐS và chuyển nhượng dự án BĐS bắt buộc phải lập đúng theo mẫu ban hành tại Nghị định này, thay vì trước đây chỉ để tham khảo, không bắt buộc đúng mẫu.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022 và thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 10/9/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 94/QĐ-BXDThay mới thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS do Thủ tướng và UBND tỉnh quyết định đầu tư
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5376
Tệp đính kèm
enflag pdficon ND02-06012021CP[EN].pdf
Lược đồ
Không có dữ liệu
Dòng thời gian