VietlawOnline

blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển English attachment

Thông tư số 19/2021/TT-BCT ngày 23/11/2021 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-BCTstatus2 ngày 30/12/2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (16 trang)
Posted: 24/11/2021 1:32:16 PM | Latest updated: 29/11/2021 3:48:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5341 | Vietlaw: 537
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (thay thế Phụ lục 1 của Thông tư 55/2015/TT-BCTstatus2 ) bao gồm các sản phẩm thuộc các ngành:

1. Dệt - may

2. Da - giày

3. Điện tử

4. Sản xuất, lắp ráp ô tô

5. Cơ khí chế tạo

Danh mục này là căn cứ để xét hưởng ưu đãi thuế cho các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo Luật thuế số 71/2014/QH13status2 và Nghị định 111/2015/NĐ-CP .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 12-Jan-2022
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5341
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT19-23112021BCT[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu