VietlawOnline

blue-check Ký biên bản nghiệm thu công trình sau khi hợp đồng hết hạn sẽ bị coi là chậm tiến độ English attachment

Công văn số 1501/BXD-GĐ ngày 29/4/2022 của Bộ Xây dựng về hoàn thành công trình xây dựng (1 trang)
Posted: 12/5/2022 9:35:30 AM | Latest updated: 16/5/2022 1:55:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5449 | Vietlaw: 560
LuatVietnam

Bộ Xây dựng cho rằng, việc đánh giá nhà thầu có chậm tiến độ hay không sẽ được căn cứ theo thời điểm chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan ký, xác nhận vào biên bản nghiệm thu công trình.

Theo đó, trường hợp biên bản nghiệm thu công trình được ký sau khi hợp đồng xây dựng hết hạn thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là chậm tiến độ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5449
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1501-29042022BXD[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu