VietlawOnline

blue-check Tăng phụ cấp kiêm nhiệm cho Chủ tịch và Phó chủ tịch công đoàn cơ sở English attachment

Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn (7 trang)
Posted: 6/10/2021 11:17:30 AM | Latest updated: 11/3/2022 6:32:41 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5306 | Vietlaw: 551
LuatVietnam

Quyết định thay mới chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn và phụ cấp kiêm nhiệm cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn.

Theo đó, đối với cán bộ công đoàn cơ sở, sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 0,05 - 1% mức lương cơ sở, tùy thuộc chức danh và số lượng đoàn viên tại doanh nghiệp. Theo quy định cũ, mức phụ cấp này sẽ tính bằng 0,12 - 0,3 mức tiền lương tối thiểu tính thu kinh phí công đoàn.

Đối với Chủ tịch và Phó chủ tịch công đoàn cơ sở, sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm lần lượt bằng 10% và 7% 10% mức lương đóng BHXH. Theo quy định cũ, mức phụ cấp này sẽ tính lần lượt bằng 0,2 - 0,7 (Chủ tịch) hoặc 0,15 - 0,6 (Phó chủ tịch) mức tiền lương tối thiểu tính thu kinh phí công đoàn, tùy thuộc số lượng lao động tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo quy định mới, doanh nghiệp sẽ được sử dụng tối đa đến 45% số đoàn phí được trích lại để chi trả các khoản phụ cấp nêu trên. Quy định cũ thì cho phép doanh nghiệp sử dụng tối đa 30% số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí để chi trả phụ cấp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định số 1439/QĐ-TLĐstatus1 ngày 14/12/2011.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5306
Tệp đính kèm
enflag pdficon QD3226-20092021TLD[EN].pdf
Dòng thời gian